امور تحقیقات و پایان‌نامه‌ها

خواهران طلبه در پایان هر سطح علمی موظف به ارائه یک اثر پژوهشی هستند. طلاب سطح دو باید یک مقاله علمی پژوهشی با عنوان تحقیق پایانی، طلاب سطح سه موظف به نگارش پایان نامه و طلاب سطح چهار باید رساله علمی خود را طبق ضوابط آموزشی تدوین و ارائه دهند.

 

تحقیق سطح 2
پایان نامه سطح3
رساله علمی سط4

 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱