تحقیق سطح۲

     

                                                                                                         مراحل نگارش تحقیق سطح دو


زمان انجام تحقیق
پژوهشگران محترم موظفند پس از کسب نمره قبولی در درس روش تحقیق، نسبت به انجام تحقیق سطح دو اقدام فرمایند.

انتخاب موضوع تحقیق
پژوهشگران برای تعیین موضوع تحقیق خود به این صورت عمل می کنند که ابتدا موضوع پیشنهادی را با طرح تحقیق کاملی از آن به واحد تحقیقات غیرحضوری ارائه می‌دهند. واحد مذکور پس از بررسی‌، آن را تصویب و به پژوهشگر اعلام می‌کند. پس از تصویب موضوع، استاد راهنما معرفی می‌گردد و محصل می‌تواند با هماهنگی قبلی به صورت تلفنی یا حضوری از راهنمایی استاد محترم بهره بگیرد.
 
مراحل انجام تحقیق
پژوهشگران پس از تصویب موضوع، نسبت به انجام تحقیق اقدام و پیش نویس آن را در زمان مقرر به واحد تحقیقات ارائه می‌دهند تا جهت اصلاح و راهنمایی‌های لازم به استاد راهنما تحویل شود.

پس از ارائه تذکرات لازم توسط استاد راهنما، پژوهشگران بر اساس آن به اصلاح تحقیق خویش می‌پردازند و در پایان نیز پاکنویس آن را برای ارزیابی نهایی به این واحد تحویل می‌دهند.

ضوابط مربوط به تحقیق
۱. تحقیق سطح دو، ۲ واحد درسی محسوب می‌شود.

۲. نمره تحقیق مجموعاً ۲۰ نمره است و نمره قبولی تحقیق ۱۲ از ۲۰ می‌باشد. بدیهی است اگر تحقیقی در ارزیابی نمره قبولی کسب نکرد، پژوهشگر ملزم به اصلاح آن یا تدوین تحقیق در موضوعی دیگر خواهد بود.

۳. تحقیق باید بر اساس زمان بندی خاصی که برای هر پژوهشگر تعیین می‌گردد انجام پذیرد. این ضوابط به قرار زیر است:

‌أ) مهلت ارسال طرح تحقیق: یک ماه بعد از تاریخ دریافت فرم.
‌ب) مهلت ارسال پیش نویس تحقیق: سه ماه پس از تصویب موضوع.
‌ج) مهلت انجام اصلاحات و ارسال پاکنویس تحقیق: دو ماه پس از ارجاع پیش نویس به پژوهشگر.

۴. تحقیقاتی که با تأخیر به واحد تحقیقات تحویل داده شود، تا سه ماه تاخیر پذیرفته خواهند شد، اما به ازاى هر ماه تأخیر یک نمره به عنوان جریمه تأخیر از نمره او کسر می‌گردد.

۵. در صورت عدم تحویل به موقع تحقیق، پس از سه ماه تاخیر، نمره صفر براى آن درس درج می‌گردد،‌ و تحقیقی که پس از این زمان ارائه شود، پذیرفته نخواهد شد. بدیهی است که پژوهشگر باید موضوع دیگرى را انتخاب نماید و مراحل انجام تحقیق را از ابتدا آغاز کند. همچنین در زمان تأخیر از دادن هرگونه معرفی نامه و گواهی به پژوهشگر خودداری می‌گردد.

۶. بر اساس مصوبه جلسه شورای آموزشی مورخ ۲۵/۳/۸۳ ، در صورت احراز رونویسی یا کپی برداری پایان نامه ها یا تحقیقات توسط هر یک از دانش پژوهان، شخص خاطی از ادامه تحصیل محروم و هیچ‌گونه مدرک تحصیلی به وی اعطاء نخواهد شد.

۷. پژوهشگران بخش گرایشی لازم است پس از مشخص شدن گرایششان نسبت به انجام تحقیق اقدام نمایند.

۸. بدیهی است در بخش گرایشی، موضوع تحقیق باید در همان حوزه گرایشی محصل باشد. به عنوان مثال محصل بخش گرایشی تفسیر باید موضوع تحقیق خود را در زمینه های تفسیری مباحث قرآنی مطرح نماید.

* برای دریافت فرم پیشنهاد موضوع و جزوه ظوابط تنظیم تحقیق به لینک های زیر مراجعه فرمائید.
 
فرم طرح تحقیق سطح 2

ضوابط تنظیم و نگارش تحقیق

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱