ارتباط با ما

 

بخش                
حوزه مدیریت دفتر مدیر 32112112 اداره کل حوزه مدیریت 32112065 نظارت و حسابرسی 32112230 اندیشکده 32112603
  روابط عمومی 32112160 دبیرخانه 32112317 امور حقوقی   32112316 منابع پایدار  32112627
 معاونت آموزش دفتر معاونت  32112220   سنجش و پذیرش  32112515  امور اساتید  32112114 خدمات آموزشی  32112361
  مدیریت تحصیلات عمومی 32112610 مدیریت تحصیلات تکمیلی 32112421 مرکز آموزش مجازی و غیرحضوری 32112305 مرکز آموزش های آزاد و مهارتی 32112629
 معاونت پژوهش  دفتر معاونت  32112602  اداره کل برنامه ریزی و امور پژوهشی  32112404  اداره کل همکاری ها و پشتیبانی های پژوهشی  32112485  کتابخانه  32112403
معاونت تبلیغ و امور فرهنگی دفتر معاونت 32112091 اداره کل تبلیغ 32112181 اداره کل امور فرهنگی 32112591 مرکز پاسخگویی به سوالات دینی 02531768
  اداره قرآن و حدیث 32112546 گروه مطالعات و برنامه ریزی 32112055        
معاونت منابع انسانی و پشتیبانی دفتر معاونت 32112020 اداره کل منابع انسانی 32112637 اداره کل امور مالی 32112251 اداره کل پشتیبانی 32112050
  اداره کل عمران و نگهداری 32112627 اداره هماهنگی خواهران 32112450 اداره رفاه و سلامت 32112626    
ادارات مستقل مرکز برنامه ریزی و نظارت 32112203 اداره کل صیانت 32112200 دفتر فناوری اطلاعات 32112300 دفتر بین الملل 32112270
   دانش آموختگان و استعدادهای برتر 32112558            
واحدهای وابسته ورزشگاه شهیده سیاری 32112372 مهدکودک  32112040 مجتمع هدی 32112025 دانشکده هدی 32925104
  مرکز مشاوره 32112030 پژوهشگاه مطالعات اسلامی 32112324        

 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱