تمام مطالب

کارگاه آموزشی «قرآن و سینما» برگزار می شود

کارگاه قرآن و سیما کارگاه آموزشی «قرآن و سینما» از سوی انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی و مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ویژه طلاب ایرانی و بین الملل برگزار می شود.

استاد حوزه تصریح کرد:

ارزش علم و فضیلت علم آموزی

جامعه الزهرا سرکار خانم خیری با اشاره به اینکه ثمره علم، تواضع و عبادت است بر لزوم علم آموزی و فضیلت علم نافع تأکید کرد.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹