تمام مطالب

برای عبور از تنگنای اقتصادی نیازمند همدلی هستیم

مدنی 2 مدیر جامعه الزهرا علیهاالسلام با اشاره به تنگنای مالی موجود گفت: برای اینکه بتوانیم حقوق همه کارکنان و اساتید را پرداخت نماییم چاره‌ای جز حذف اضافه کاری نبود با این حال، موارد اضطراری و اجتناب ناپذیر اضافه‌کاری همکاران در ماه های گذشته و آتی پس از تایید و اعلام مدیران مافوق پرداخت خواهد شد.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹