مجموعه: دستاوردهای علمی پژوهشی

دستاوردهای علمی پژوهشی

پیش‌دفاع از رساله «تحلیل و نقد مبانی انسان‌شناختی تاریخمندی قرآن با محوریت آرای دکتر سروش و نصرحامد ابوزید»

محبوبه قنادیان

جلسه پیش دفاع از رساله علمی سطح چهار با موضوع «تحلیل و نقد مبانی انسان شناختی تاریخمندی قرآن با محوریت آرای دکتر سروش و نصرحامد ابوزید» در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار می‌شود....

دفاع از پایان نامه «آثار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مزار امام رضا علیه‌السلام در ایران»

جلسه دفاعیه یکشنبه 21 اسفند

جلسه دفاعیه پایان‌نامه سطح سه با موضوع «آثار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مزار امام رضا علیه‌السلام در ایران از آغاز تا پایان عصر صفویه» در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار می‌شود. ...

آخرین اخبار

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱