مجموعه: دستاوردهای علمی پژوهشی

دستاوردهای علمی پژوهشی

دفاع از پایان نامه «ترجمه و نقد کتاب ماوراء الحجاب الجنس کهندسه اجتماعیه فاطمه المرنیسی»

جلسه دفاعیه سه شنبه 30 شهریور ساعت 10

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «ترجمه و نقد فصل اول، دوم و سوم کتاب ماوراء الحجاب الجنس کهندسه اجتماعیه فاطمه المرنیسی» در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار می‌شود....

آخرین اخبار

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱