مجموعه: درس اخلاق

نقش روح و جسم انسان در امر معنویت

حجت الاسلام توکل

آیت الله توکل با بیان اینکه روح انسان فرمانده است و اعضا و جوارح انسان ابزاری در خدمت روح هستند، گفت: ابزار روح در عالم دنیا به صورت بدن دنیوی، در عالم برزخ در قالب مثالی و در عالم قیامت به صورت بدن مادی به سنخ آخرتی است....

دل‌های خود را برای جذب برکات الهی آماده کنیم

توکل

استاد توکل بابیان اینکه دل‌های خود را برای جذب برکات الهی آماده کنیم، گفت: بدن و روح دو سنخ است و غذای روح با غذای بدن متفاوت است، اگر غذای بدن را به بدن و غذای روح را به روح دهیم، در مسیر معنویت قرار می‌گیریم....

لازمه تعلیم حکمت الهیه بسترسازی است

حجت الاسلام توکل

آیت‌الله توکل با بیان اینکه لازمه تعلیم حکمت الهیه بسترسازی است، گفت: اگر به دنبال معارف الهی و معرفت الله و حکمت الهیه هستید، بستر را آماده کنید؛ اولین مرحله برای بسترسازی سیر الی الله این است که مانع دل کنار رود، زیرا نمی‌گذارد دل، رنگ نورانیت را ببیند....

تقوای الهی؛ ابزاری برای بیرون راندن وسواس خناس از قلب انسان

حجت الاسلام ملکی

حجت‌الاسلام والمسلمین ملکی با بیان اینکه مبارزه با وسواسی و وسوسه، جهاد اکبر است، گفت: قلبی که جایگاه یاد خداوند و حرم الهی است، وسوسه به آن راه ندارد، اما قلبی که خالی از یاد خداوند است، وسوسه به آن وارد می‌شود....

نقش تغافل در تحکیم خانواده و جامعه

لقمانی

حجت‌الاسلام والمسلمین لقمانی با بیان اینکه تغافل یکی از اصول مدیریتی در خانواده و جامعه است، گفت: خوشنامی، زندگی گوارا و حفظ حرمت از آثار تغافل در زندگی است....

تفاوت نگاه غرب و فرهنگ دینی درباره زن و خانواده

لقمانی

حجت‌الاسلام والمسلمین لقمانی با بیان اینکه زن و خانواده در نگاه پیشوایان ما جایگاه ارزشمندی دارد، گفت: امروز نزاع و چالشی که بین فرهنگ دینی و فرهنگ غرب وجود دارد، درباره خانه و خانواده است....

آخرین اخبار

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱