سطح چهار

فصل ششم: تحصـیل همزمان، مهمان و انتقال


ماده 22.تحصیل همزمان در دو برنامه آموزشی یا دو مقطع تحصیلی جامعه الزهرا و دیگر مراکز آموزشی حوزوی و دانشگاهی امكان پذیر نیست.
تبصره: موارد ویژه، به کمیسیون موارد خاص ارجاع می‌شود.

ماده 23.میهمان شدن طلاب جامعه الزهرا در مراکز حوزوی خواهران و پذيرش ميهمان از ديگر حوزه‌های علمیه فقط برای یک نیمسال با شرايط ذيل بلامانع است:
1. رعایت حداقل و حداکثر واحد مجاز برای انتخاب واحد؛
2. موافقت واحد آموزشی مبدأ و مقصد؛
3. حوزه علمیه موردنظر باید خارج از قم واقع شده باشد.

ماده 24.ارائه نمرات واحدهايي که طلبه به صورت میهمان در مراکز ديگر گذرانده است، برای ادامه تحصیل در جامعه‌الزهرا الزامی است.

ماده 25.انتقال طلبه جامعه الزهرا به دیگر حوزه‌ها و بالعکس مجاز نمی‌باشد.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱