سطح چهار

فصل دوم: نظام آموزشي و طول دوره


ماده 5.نظام آموزشي سطح چهار مبتني بر نظام نیمسالی واحدي است و ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می‌شود.

ماده 6.حداكثر زمان مجاز برای اتمام دوره‏ (بدون احتساب مرخصى‌های مجاز تحصیلى، زمان لازم براى گذراندن دروس جبرانی و تدوین پایان‌نامه) حداقل پنج وحداکثر نُه نیمسال است.

ماده 7.مدت زمان هر نیمسال تحصيلي، 16 هفته و هر دوره تابستاني، در صورت برگزاری، حداکثر 4 هفته آموزشي مي‌باشد.

ماده 8.حداقل جلسات برای هر واحد درسی 12 جلسه بوده و در صورت تشکیل نشدن این تعداد جلسات، آن درس، «ناتمام» اعلام شده و باید در ترم بعد تکمیل و نمره نهایی آن اعلام شود.

تبصره: تدریس نشدن حداقل 80 درصد سرفصل‌های یک درس، در حکم «درس ناتمام» است.

ماده 9.تعداد واحدهاي درسي در سطح چهار، به تناسب رشته و گرایش تحصیلی، حداقل 50  و حداکثر 60 واحد است که 20 واحد رساله علمی،  به آن افزوده می‌شود.  

تبصره1: هر واحد درسي نظري، به تعداد 16 ساعت و هر واحد درسي عملي، به تعداد 32 ساعت ارائه مي‌گردد.

تبصره2: آن دسته از پذیرفته‌شدگانی که دارای مدرک سطح سه غیرمرتبط هستند باید علاوه بر دروس مصوب، دروسي را که گروه علمی به عنوان دروس جبرانی معيّن مي‌کند، بگذرانند.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱