سطح چهار

فصــل اول: تعاریف


ماده 1. سطح چهار:
سطح چهار آموزشی ـ پژوهشی، سطحی از تحصیلات حوزوی است که طلاب پس از گذراندن این دوره، توان تدریس، تحقیق، نقد، ارائه نظر و پاسخ به نیازهای علمی و تخصصی در رشته تحصیلی خود را کسب کرده و پس از اتمام این دوره (با حداقل معدل 14 و احراز صلاحیت اخلاقی و علمی وی) و دفاع از رساله علمی خود، موفق به دریافت «دانشنامه سطح چهار» در آن رشته می‌شوند.

توضیح: بر اساس مصوب 368 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارندگان مدرك سطح چهار حوزه، از تمامی مزایای علمی و استخدامی فارغ‌التحصیلان دوره «دکتری» دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.

ماده 2. دروس جبرانی:
در صورتی که طلبه، دروسی را در مقطع قبل نگذرانده باشد، موظف است اضافه بر واحدهای درسی مصوب، به تشخیص گروه علمی و مطابق برنامه آموزشی، دروس جبرانی را بگذراند. این دروس در کارنامه تحصیلی ثبت شده ولی در میانگین نمرات و سنوات تحصیلی محاسبه نمی‌شود.

ماده 3. درس پیش‌نیاز:
 درسی که فهم درس دیگر و درک مطالب آن، مبتنی بر گذراندن آن‌ است و باید قبل از آن درس ارائه گردد.

ماده 4. کمیسیون موارد خاص:
شورایی متشکل از: معاون آموزش، مدیر مرکز تخصصی، مدیر و دبیر آموزشی گروه علمی مربوط است که در موارد خاص تصمیم‌گیری می‌نماید.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱