سطح سه

فصل هشت: تحصیل همزمان، مهمان و انتقال


ماده 37.تحصیل همزمان در دو برنامه آموزشی یا دو مقطع تحصیلی جامعه الزهرا و دیگر مراکز آموزشی حوزوی و دانشگاهی امكان پذیر نیست.

تبصره: موارد ویژه، به کمیسیون موارد خاص ارجاع می‌شود.

ماده 38.مهمان شدن طلبه جامعه الزهرا در حوزه های دیگر و بالعكس بعد از گذراندن حداقل یك نیمسال تحصیلی و با رعایت شرایط تفاهم‌نامه بین دو مرکز، حداكثر برای مدت دو نیمسال تحصیلی بلامانع است.

ماده 39.مهمان شدن طلاب غیرایرانی جامعه الزهرا در مراکز تابعه جامعه المصطفی و بالعکس با رعایت شرایط مندرج در تفاهم‌نامه بین دو مرکز، بلامانع است.

ماده 40.مهمان شدن طلاب حضوری و غیرحضوری جامعه الزهرا در بخش مجازی و دیگر بخش های حضوری برای دو نیمسال تحصیلی با مجوّز مدیران دو بخش آموزشی بلامانع است.

تبصره1: مهمان شدن طلاب بخش‌های حضوری و مجازی در بخش غیرحضوری امکان پذیر نخواهد بود.

تبصره2: مهمان تک‌درس در مراکز تخصصی جامعه الزهرا، مقیّد به یک نیمسال نمی‌باشد.

ماده 41.انتقال طلبه از جامعه الزهرا به حوزه‌های دیگر و بالعكس براساس دستورالعمل ابلاغی بعد از گذراندن حداقل یك نیمسال تحصیلی بلامانع است.

تبصره: پذیرش طلاب انتقالی منوط به احراز صلاحیت‌های تربیتی و علمی لازم می‌باشد.  

ماده 42.انتقال طلبه بین واحدهای آموزشی جامعه الزهرا با مجوّز مدیر آموزش بخش مبدأ و مقصد، برای یک مرتبه در طول دوره تحصیلی بلامانع است.

تبصره1: طلبه باید تمامی‌شرایط تحصیل در بخش آموزشی مقصد ودرصورت نیازبه خوابگاه، شرایط آن را دارا باشد.

تبصره2: طلبه‌ای که به علت فرزندآوری در بازه زمانی بارداری و شیردهی، به غیر حضوری یا مجازی انتقال یافته، می‌تواند به شرط احراز شرایط تحصیل در حضوری (به لحاظ سنوات، تعداد مشروطی و تعداد مرخصی) و گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی به صورت موفق (غیر مشروط) در غیر حضوری یا مجازی، به بخش حضوری بازگردد.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱