سطح دو

فصل دهم: تغییر گرایش و معادل‌سازی

 

ماده 46. تغییر گرایش در دوره عمومی برای یک‌بار مجاز بوده و پذیرش دروس گذرانده شده در گرایش قبلی، بر اساس ضوابط معادل سازی صورت می پذیرد.

ماده 47. پذیرش و معادل‌سازی دروس ‌گذرانده‌شده در جامعه‌الزهرا و دیگر مراکز علمی، بر اساس شرایط ذیل صورت می‌پذیرد:

1. درس مورد نظر باید در یکی از حوزه‌های علمیه مصوب و یا مراکز آموزش عالی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گذرانده شده باشد.

تبصره: پذیرش دروس از غیر مراکز فوق، منوط به تأیید معاون آموزش است.

2. ریزنمرات ارائه شده، باید مورد تأیید مرکز مبدأ باشد.

3. دروس گذرانده شده در مراکز حوزوی با کسب حداقل نمره قبولی جامعه الزهرا (نمره 12) و در مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی با کسب حداقل نمره 14 و طبق سایر شرایط مندرج در همین آیین‌نامه معادل‌سازی می‌شود.

4. درس گذرانده شده، به تشخیص گروه علمی مربوط، باید از لحاظ زبان و حداقل 80% محتوا، با درس جامعه‌الزهرا همخوانی داشته باشد.

تبصره: در صورت یکسان بودن متن درسی و همخوانی نداشتن محدوده درسی، با لحاظ تأمین هدف آموزشی، آن درس قابل پذیرش است.

5. تعداد واحد درس گذرانده شده از تعداد واحد همان درس در جامعه‌الزهرا، کمتر نباشد.

تبصره: در صورت احراز دیگر شرایط معادل‌سازی، کمبود واحد تا سقف یک واحد بلامانع است.

6. درس مورد نظر در نیمسال درخواست معادل‌سازی، انتخاب واحد نشده باشد.

7. معادل‌سازی دروس کارگاهی منوط به ارزشیابی تشخیصی طلبه توسط گروه علمی مربوط است.

تبصره: درس مقاله‌نویسی قابل معادل‌سازی نیست.

8. هر درس تنها یک‌بار قابل معادل‌سازی است.

ماده 48. نمرات دروس پذیرفته شده، در محاسبه میانگین کل واحدها، ‌منظور خواهد شد.

ماده 49. به میزان واحدهای پذیرفته شده، از سنوات مجاز به تحصیل، مرخصی‌ها و مشروطی‌ها کاسته می‌شود.

ماده 50. دروس معادل‌سازی‌شده با عنوان و تعداد واحد جامعه‌الزهرا، در «نیمسال صفر» کارنامه تحصیلی طلبه ثبت می‌شود.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱