سطح دو

فصل نهم: منع تحصیل و بازپذیری

 

ماده 40. در موارد ذیل، طلبه از ادامه تحصیل منع می‌شود:

1. سه نیمسال مشروطی؛

تبصره: وضعیت طلبه در نوبت اول و دوم مشروطی، در کمیسیون موارد خاص بررسی و نسبت به ادامه تحصیل وی تصمیم گیری می‌شود.

2. تمام نشدن واحدهای درسی در طول سنوات مجاز تحصیل؛

3. انصراف از تحصیل؛

4. عدم مراجعه تا پایان نیمسال، جهت تعیین وضعیت تحصیل؛

5. منع تحصیل، به دلیل مسائل غیرآموزشی به تشخیص مراجع ذی صلاح.

ماده 41. درخواست انصراف از تحصیل طلبه، در صورت موجه بودن، پذیرفته می‌شود و در صورت غیرموجه بودن، طلبه ملزم به پرداخت هزینه های تحصیلی خود می باشد.

تبصره : مرجع تشخیص نوع انصراف(موجه یا غیرموجه بودن) و برآورد هزینه، کمیسیون موارد خاص است.

ماده 42. طلبه‌ای که انصراف داده است در صورتی‌که تا پیش از پایان همان نیمسال تحصیلی، تقاضای بازگشت به تحصیل دهد، تصمیم‌گیری در این زمینه به کمیسیون موارد خاص واگذار می‌شود.

ماده 43. در مواردى كه طلبه، عدم مراجعه خود را موجه مى‏داند، باید دلایل آن را تا پایان همان نیمسال به کمیسیون ارائه دهد. در صورت موجّه شناخته شدن عذر، آن نیمسال جزو مرخصى تحصیلى وى محسوب مى‏شود.

ماده 44. پذیرش مجدد طلاب منقطع از تحصیل، منوط به شرکت در آزمون مربوط است.

تبصره1: طلبه‌ای که به دلیل انصراف یا عدم مراجعه در موعد مقرر منع از تحصیل شده اند، از شركت در اولین آزمون بعد از زمان انصراف، محروم می گردند.

تبصره2: طلبه‌ای که به دلیل مشکل تربیتی منع از تحصیل شده‌اند، مجاز به شرکت در آزمون ورودی نیست.

تبصره3: طلبه بین‌الملل که کمتر از 45 واحد درسی را گذرانده، بدون آزمون، بازپذیری می‌شود. نمرات سابق دروس اصلی ایشان، بعد از ارزیابی علمی ثبت می¬شود.

تبصره4: نمرات دروس گذرانده‌شده طلاب بازپذیری، بر اساس ضوابط فصل دهم (معادل‌سازی) پذیرفته می‌شود.

ماده 45. طلبه‌ای که در یک مقطع آموزشی برای بار دوم منع از تحصیل شود، برای همیشه از تحصیل در جامعه‌الزهرا(س) محروم می‌گردد.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱