سطح دو

فصل اول: تعاریف

 

ماده 1. دوره عمومی(سطح دو):

دوره عمومی (سطح2) شامل 190 واحد درسی بوده که 160 واحد آن، دروس مشترک و 30 واحد باقی‌مانده، دروس گرایشی است که در نیمسال¬های آخر تحصیل ارائه خواهد شد و طلاب می‌توانند بر اساس استعداد و علاقه خود، گرایش مورد نظر را انتخاب و در همان گرایش فارغ‌التحصیل شوند. به طلاب ایرانی که موفق به اتمام این دوره تحصیلی شوند، دانشنامه «سطح دو» و به طلاب بین‌الملل، مدرک «کارشناسی» اعطا می‌شود.
توضیح: بر اساس مصوب 368 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارندگان مدرك سطح دو حوزه، از تمامی مزایای علمی و استخدامی فارغ‌التحصیلان دوره «کارشناسی» دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.

ماده 2. برنامه تمام وقت:

این برنامه به صورت حضوری در شیفت صبح (در صورت نیاز، در ساعاتی از عصر) و در مدت هشت نیمسال تحصیلی برگزار می‌گردد. در این برنامه به طلاب مجرّد غیرقمی، خوابگاه تعلق می‌گیرد.

ماده 3. برنامه نیمه وقت:

این برنامه به صورت حضوری در دو نوبت مجزای صبح و عصر، در مدت 12 نیمسال تحصیلی برگزار می‌گردد.

ماده 4. کمیسیون موارد خاص:

شورایی متشکل از: معاون آموزش، مدیر مدرسه علمیه، مدیر و دبیر آموزشی گروه علمی مربوط است که در موارد خاص تصمیم‌گیری می‌نماید.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱