دروس اخلاق ترم اول 1399

شماره جلسه تاریخ استاد موضوع فایل تصویری فایل صوتی
جلسه هفدهم 21 دی ماه 1399 حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه شانزدهم 14 دی ماه 1399 حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه پانزدهم 7 دی ماه 1399 حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه چهاردهم 30 آذرماه 1399 حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه سیزدهم 23 آذرماه 1399 حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه دوازدهم 16 آذرماه 1399 حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه یازدهم 9 آذرماه 1399 حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه دهم 2 آذرماه 1399 حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه نهم 25 آبان ماه 1399 حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه هشتم 18 آبان ماه 1399 حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه هفتم 11 آبان ماه 1399 حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه ششم 27 مهرماه 1399  حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه پنجم 20 مهرماه 1399  حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه چهارم 13 مهر 99  حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه سوم 6 مهر 99  حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه دوم 30شهریور 99  حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان آداب طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی
جلسه اول 23شهریور 99 حضرت آیت‌الله نوری همدانی  بایسته‌های طلبگی دریافت فایل تصویری دریافت فایل صوتی

 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱