برگزاری کرسی ترویجی «آموزه‌های پشتوانه‌های قرآنی دکترین مقاومت امام خمینی(ره) با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری»

کرسی ترویجی 31

کرسی ترویجی «آموزه‌های پشتوانه‌های قرآنی دکترین مقاومت امام خمینی(ره) با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی» با ارائه خانم موحدی به صورت حضوری و مجازی در معاونت پژوهش جامعه الزهرا علیهاالسلام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، سی‌ویکمین کرسی ترویجی جامعه الزهرا علیهاالسلام با عنوان «آموزه‌های پشتوانه‌های قرآنی دکترین مقاومت امام خمینی(ره) با تأکید بربیانات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی» از سوی معاونت پژوهش جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

در این کرسی با توجه به شرایط کرونایی با حضور محدود پژوهشگران و طلاب همزمان به صورت مجازی در معاونت پژوهش جامعه الزهرا علیهاالسلام برگزار شد.

سرکار خانم موحدی ارائه دهنده و سرکار خانم حقانی ناقد کرسی ترویجی و خانم سبحانی، دبیر علمی کرسی بودند.

جلسه با ارائه گزارش مقاله خانم موحدی آغاز شد که در ابتدا بعد از اشاره به طولانی بودن عنوان مقاله و تأکید بر این که نظریه امام خمینی(ره) مبنای عقلی داشته و از روی احساس نبوده؛ پشتوانه‌های منطقی- قرآنی این نظریه را با بهره‌گیری از بیانات مقام معظم رهبری اراده داد.

این پژوهشگر جامعه الزهرا علیهاالسلام به برخی از پشتوانه‌های منطقی- دینی دكتـرين مقاومـت امـام خمينـى(ره) اشاره کرد و گفت: فطری بودن مقاومت جبهه حق در برابر مستكبران از جمله پشتوانه‌های منطقی دینی دکترین مقاومت حضرت امام بود؛ زيـرا هـر انسـان آزاده ای در برابر ظلم و ستم مقاومت سو از پذيرش ظلم خودداری می‌كند وآيه 40 سوره حج مؤيد اين مطلب است.

موحدی افزود: مقاومت عامل عقب نشینی دشمن می‌شود و آيه 120سوره بقره و آيات 8 و 12سوره توبه بيانگر اين ويژگـی است؛ همچنین ممكن بودن مقاومت در برابر دشـمنان و مسـتكبران از جمله پشتوانه‌های منطقی دینی دکترین مقاومت حضرت امام بود که نمونه قرآنى اين مطلب در آيه هفتم سوره انفال ذكر شده است.

وی به یکی دیگر از پشتوانه‌های منطقی دینی دکترین مقاومت امام خمینی(ره) را هزينه بيشتر تسليم نسبت بـه مقاومـت عنوان کرد و بیان داشت: آيـه120سوره بقره و 154سوره آل عمران شاهد ِ قرآنى این مطلب است.

این پژوهشگر جامعه الزهرا علیهاالسلام تصریح کرد: از لحاظ تاريخى نيز وضعيت رژيم پهلوی و دولت سعودی و همچنين عاقبت افرادی مثل سـرهنگ قزافى نشان‌دهنده نتيجه تسليم و سازش با مستكبران است.

موحدی با اشاره به وعده خداوند به پیروزی جبهه مقاومت، گفت: خداوند متعال در آيات قرآن کریم به صورت مكرر ايـن وعـده را داده كـه اهـل حـق و طرفداران حق، پيـروز نهايی هستند؛ آيـات 42 سوره مبارکه طور، 5 سوره قصص، 7 سوره محمد و 40 سوره حج بر اين معنا دلالت می‌كنند.

وی اظهار داشت: با توجه به آيات قرآن كريم، وعده پيروزی و ياری الهى به پيـروان ديـن حـق، درصورت تحقق شرايطى از جمله ياری كـردن ديـن خـدا، ايمـان و مقاومـت، حـب خداوند و دوستی نكردن بادشمنان خدا و استعانت و تقوا است.

نقد و بررسی کرسی ترویجی

در ادامه، سرکار خانم حقانی ناقد علمی جلسه، ضمن قدردانی از ارائه مقاله به نقاط مثبت آن اشاره کرد و رعایت مؤلفه‌های مقاله علمی، روان بودن قلم، سعی در هماهنگی بین عنوان و محتوا،کاربردی بودن موضوع، ضروری و روز آمد بودن عنوان را از جمله نقاط مثبت این مقاله برشمرد.

وی، ایجاد ارتباط بین مؤلفه‌ها وآموزه‌های قرآنی و بیانات امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، و ارائه مقاله براساس بیانات امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای مدظله‌العالی را از دیگر نکات مثبت این مقاله دانست.

حقانی در ادامه، به نقد این ارائه پرداخت وگفت: با توجه به اینکه در عنوان مقاله دکترین مقاومت آمده وآنچه به عنوان دکترین مقاومت مطرح است و امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای مدظله‌العالی به صورت ویژه به آن نظر دارند، اصول وگزاره‌ها است، یعنی باورها و آموزه‌هایی که چارچوب کلان دارد و وقتی چارچوب کلان داشته باشد، یعنی یک سند بالادستی خواهد بود.

وی تصریح کرد: آنچه که برای مولفه‌های دکترین است باید در مقاله رعایت شود و از آنجا که خواسته این مقاله این بود که این دکترین را بر اساس آموزه‌های پشتوانه‌های نقلی-منطقی مبتنی بر بیانات امامین تبیین کند؛ علاوه بر در نظر گرفتن دکترین باتمام گزاره‌هایی که دارد، رعایت وجه ارتباط بین اجزای دکترین و گزاره‌های قرآنی لازم است.

معاون پژوهش جامعه الزهرا علیهاالسلام بیان داشت: آنچه در این مقاله مطرح شده، مؤلفه‌های مقاومت است نه دکترین؛ به نظر می‌رسد خلط بحث شده است، چون ارکان دکترین از نگاه بالادستی شامل مبانی، اصول واستراتژیک مرتبط با آن است و خط مشی‌های مرتبط با آن را مطرح می‌کند؛ لذا مقاومتِ یک جبهه که یک گزاره آن امت است، چه در مبانی و چه در اصول آنچه برآن تأکید می‌شود، هویت و انسانیت هر ملتی است که در آن جایگاه مردم و تأثیرگذاری آن در عرصه‌هایی چون سیاسی واقتصادی وفرهنگی و غیره اهمیت دارد.

حقانی در مورد مبانی، تأکید کرد: در اینجا هم مبانی نظری و هم مبانی تجربی مطرح است. همچنین در مورد کارآمدی این دکترین باید مطابق با آموزه‌های دینی گفتگو شود.

وی اظهار داشت: نتیجه این دکترین مقاومت «لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبديلًا..» خواهد بود؛ این مردم هستند که آینده خود را با مقاومت رقم خواهند زد.

این استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه با اشاره به اشکالات محتوایی، بیان داشت: چکیده از نظر صوری مولفه‌های خود را دارا بود، اما در چکیده باید یافته‌های علمی به صورت موجز و مفید ارائه و از کلمات حشو و غیرمرتبط پرهیز شود که ما در چکیده این مقاله نتوانستیم این را بدست آوریم.

حقانی اضافه کرد: در رابطه با متن نیز چند نکته قابل توجه و بازبینی است؛ در جایی عنوان شده پشتوانه‌های منطقی و در جایی دیگر، همین پشتوانه‌ها به عنوان مؤلفه‌های مقاومت ذکر شده، بخش دیگری نیز به عنوان دکترین مقاومت آمده و همچنین در متن عنوانی است «اگر مقاومت کنید دشمن عقب نشینی خواهد کرد»، که به نظر می رسد شاهد مثال با آن تناسب چندانی ندارد.

وی توصیه کرد: ضروری است بیاناتی که مطرح می‌شود، شاهد و پشتوانه‌های آن هم، هم‌جهت و همسو با آن بیانات باشد. اگر این نکات رعایت شود غنا و قوت مقاله هم بیشتر خواهد شد.

معاون پژوهش جامعه الزهرا علیهاالسلام در پایان پیشنهاد داد: با توجه به اینکه هنوز به دکترین مقاومت پرداخته نشده است و این موضوع حتما جای کار دارد، نویسنده مقاله با نگاه تبیینی که دکترین مقاومت به چه معناست؟ می‌تواند به نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی بپردازد.

خانم موحدی پس از بیان نقدهای ناقد جلسه به برخی اشکالات ذکر شده، پاسخ داد و اظهار داشت: برخی نقدهای ناقد محترم، همچون آوردن شاهد مثال مناسب و مرتبط برای برخی عناوین وارد است.

تصویر خبر

 

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱