بررسی تحلیلی و تطبیقی تاریخ ایران معاصر

 

جلسه اول

 موضوع: نیروهای موثر در تحولات سیاسی ایران
متن جلسه اول   +    دانلود فایل صوتی
 ****************************************

جلسه دوم

موضوع: نیروهای موثر در تحولات سیاسی ایران
 
متن جلسه دوم   +    دانلود فایل صوتی
 ****************************************

جلسه سوم

موضوع: نیروهای موثر در تحولات سیاسی ایران
متن جلسه سوم   +    دانلود فایل صوتی
 ****************************************

جلسه چهارم

موضوع: نیروهای موثر در تحولات سیاسی ایران
متن جلسه چهارم   +    دانلود فایل صوتی
 ****************************************

جلسه پنجم

موضوع: تبیین بیانیه گام دوم انقلاب
متن جلسه پنجم   +    دانلود فایل صوتی
 ****************************************

جلسه ششم

موضوع: رویکرد قرآنی بیانیه گام دوم
متن جلسه ششم   +    دانلود فایل صوتی
 ****************************************

جلسه هفتم

موضوع: صهیونیزم و مساله فلسطین
 
متن جلسه هفتم   +    دانلود فایل صوتی
 
 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱