گروه علمی مطالعات اسلامی زنان

معرفی رشته مطالعات اسلامي زنان

«سطح سه رشته‌ي مطالعات اسلامي زنان» پس از سطح دو (دوره عمومي) آغاز مي‌شود. طلاب در اين دوره، علاوه بر ارتقاء سطح علمي فقه، اصول فقه، عقائد و تفسير با مجموعه‌اي از مباحث مرتبط با حوزه مطالعات زنان از منظر اسلام آشنا و توانائي پاسخگويي به نيازهاي مربوط و تدريس متون و تحقيق در حد تحليل و بررسي تطبيقي با مكاتب غرب را پيدا مي‌كنند و در پايان موفق به دريافت دانشنامه اين رشته مي‌شوند.

 اهداف 

اهداف اين رشته عبارت است از:

 • تعميق شناخت نسبت به مباني اعتقادات اسلامي
 • پرورش كارشناسان اسلامي واجد صلاحيت در حوزه مطالعات زنان براي ارائه‌ي مشاوره‌ي علمي به نهادها در مباحث زن.
 • تبيين و توصيف نگاه جامع اسلام به زن.
 • افزايش توان تحقيق در حد تحليل و بررسي و نقد و زمينه‌سازي جهت تأليف و ترجمه در حوزه مطالعات زنان.
 • ايجاد توان تدريس مباحث مرتبط با موضوع زن در سطوح پايين‌تر.
 • افزايش توان پاسخگويي به شبهات و پرسش‌هاي رايج در موضوع زن.
 • ايجاد توانايي تبليغ ديدگاه اسلامي و تأثيرگذاري فرهنگي در حوزه مطالعات زنان.

 

سياست‌ها

 • توجه به ويژگي‌ها و مسئوليت‌هاي بانوان در برنامه‌ريزي آموزشي، پژوهشي و تربيتي.
 • تأكيد بر آموزش مباحث زنان با توجه به مباني اعتقادي و اخلاقي اسلام (به منظور تحقق اهداف اسلام در حوزه زنان).
 •  تأكيد بر اصالت خانواده از ديدگاه اسلامي و نقش محوري زن در تحكيم آن.
 • توجه به مسئوليت‌ها و كاركردهاي جنسيتي زن در حوزه فرهنگي و اجتماعي.
 • تأكيد بر شناسايي استعدادهاي برتر در زمينه‌هاي پژوهش، تدريس، مديريت، تبليغ و مشاوره‌ تخصصي در حوزه زنان.
 • توجه خاص به تأثيرگذاري مفاهيم و نظريه‌هاي اسلامي و غير اسلامي در توصيفات، تحليل‌ها، آسيب‌شناسي‌ها و نظريه‌پردازي‌ها در حوزه مطالعات زنان.

 

ضرورت

برخي از محورهاي ضرورت ايجاد اين رشته عبارت است از:

 • مواجهه عالمانه با امواج فكري فمينستي و التقاطي.
 • نياز رو به رشد نظام اسلامي به زنان آشنا با مباحث جنسيتي در مديريت‌هاي فرهنگي و حوزه‌هاي كارشناسي.
 • پاسخگويي به پرسش‌هاي نوپديد در حوزه زن و خانواده.
 • نياز حوزه‌هاي علميه به اساتيد زن در حوزه مسائل زنان.
 • كشف و تبيين علمي جايگاه زن و خانواده در انديشه اسلام.
 • ارائه الگوي زندگي جامع ، كامل و فراگير از حضور زن با تحفظ بر ويژگي‌هاي جنسيتي.

 

نظام آموزشي

نظام آموزشي اين رشته نيمسالي، واحدي، حضوري و ناپيوسته است. طول دوره بدون احتساب زمان پايان‌نامه و مرخصي حداقل 7 و حداكثر 9 نيمسال مي‌باشد.

تعداد واحدها

تعداد واحدهاي درسي، با احتساب 4 واحد پايان‌نامه، 102 واحد است و مجموع واحدهاي درسي دوره به دروس عمومي و تخصصي تقسيم مي‌شود. دروس عمومي گرچه در تمامي رشته‌هاي سطح3 مشترك است اما سعي مي‌شود محتواي آن متناسب با اهداف رشته مطالعات زنان گزينش شود.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱