امور اساتید / جدول اولیه برنامه درسی مدارس علمیه در نیمسال دوم تحصیلی 98 - 97

اساتید محترم نسبت به ثبت ساعت پيشنهادی خود برای نیمسال دوم تحصیلی 98 - 97 حداکثر تا ساعت 8 صبح روز سوم آذر اقدام کنند.

برنامه درسی تمهیدیه
برنامه درسی صالحات
برنامه درسی بینات
برنامه درسی طیبات
 
برنامه درسی فائزات
برنامه درسی تمام وقت مشکات
برنامه درسی نیمه وقت مشکات
 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱