اجرای طرح ارزشیابی کارکنان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا

مدیر آموزش و ارزشیابی با بیان اینکه کارکنان جامعه الزهرا(س) بر اساس سطوح شغلی و ماموریت‌های مرتبط با امور اداری بخش خود مورد ارزیابی قرار می‌گیرند گفت: نتیجه این ارزشیابی در فرایند جابجایی، ارتقاء، انتصاب، کارآیی، کارمند نمونه و دیگر امور موثر است.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، سید محمدحسن حسینی یزدی، مدیر آموزش و ارزشیابی کارکنان جامعه‌الزهرا (سلام‌الله‌علیها) در گفتگو با واحد خبر به اجرای طرح ارزشیابی کارکنان در این موسسه علمی از هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در این طرح کارکنان جامعه الزهرا(سلام‌الله‌علیها) بر اساس سطوح شغلی و ماموریت‌های مرتبط با امور اداری بخش خود مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی افزود: در همین راستا فرم‌های ارزشیابی همراه با دستورالعمل نحوه تکمیل آن برای مدیران بخش‌ها و واحدهای مختلف ارسال شده که با توجه به ماموریت های مختلفی که در واحد‌های گوناگون وجود دارد سوالات و شاخصه‌های ارزشیابی در هر فرم متفاوت با فرم دیگر است.

مدیر آموزش و ارزشیابی کارکنان با بیان اینکه نتیجه این ارزشیابی در فرایند جابجایی، ارتقاء، انتصاب، کارآیی، کارمند نمونه و دیگر امور موثر است، اظهار داشت: فرم‌های ارزشیابی بایستی از سوی مسئول مافوق امتیازدهی شود و برای نهایی‌سازی به اداره آموزش و ارزشیابی ارسال شود تا در کمیته ارزشیابی مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد. این کمیته امتیاز کارکنان را مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه آن را در پرونده پرسنلی کارکنان درج می‌کند.

وی سقف نمره این ارزشیابی را 100 امتیاز عنوان کرد و گفت: شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی و کسب نمره در این دوره‌ها نیز در این ارزشیابی موثر است.

مدیر آموزش و ارزشیابی کارکنان در پایان بیان داشت: عملکرد هر یک از کارکنان با توجه به شاخص‌های کمیت، کیفیت و اثربخشی و بر اساس مصادیق و مستندات نسبت به هر مورد، بررسی و امتیازدهی نهایی می‌شود.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹