مجموعه: آموزشی

اخبار آموزشی

پایان‌نامه «تبیین و نقد دیدگاه پراگماتیسم در باب صدق با تأکید بر آراء شهید مطهری» دفاع می‌شود

جلسه دفاعیه

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «تبیین و نقد دیدگاه پراگماتیسم در باب صدق با تأکید بر آراء شهید مطهری» توسط سرکار خانم رقیه محبی اشنی در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود....

دفاع از پایان‌نامه «ارتباط معنایی بین سوگندهای قرآن و محتوای سوره در جزء سی قرآن»

جلسه دفاعیه

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع « ارتباط معنایی بین سوگندهای قرآن و محتوای سوره در جزء سی قرآن » توسط سرکار خانم مژگان سیف در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود....

پایان‌نامه «نظریه تشکیک وجود با تأکید بر دیدگاه های آیت الله جوادی آملی» دفاع می‌شود

جلسه دفاعیه

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع « نظریه تشکیک وجود با تأکید بر دیدگاه های آیت الله جوادی آملی حفظه الله» توسط سرکار خانم فاطمه فلاح تفتی در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود....

آخرین اخبار

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱