برچسب: همایش خانواده پایدار

تحولات جهانی‌سازی در راستای نابودی کانون خانواده طراحی شده است

خزعلی1

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه امروز جامعه نیاز به جهاد فاطمی و جهاد زینبی دارد، گفت: امروز فعالیت‌های فرهنگی و تربیت نسل آینده آل اسلام وظیفه بانوان فاطمی و زینبی به شمار می‌رود....

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱