برچسب: انجمن علمی فرهنگی

برگزاری جلسه هم‌افزایی انجمن علمی‌فرهنگی طلاب و سازمان تبلیغات اسلامی استان قم

انجمن علمی فرهنگی طلاب

جلسه هم‌افزایی انجمن علمی‌فرهنگی طلاب و سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با حضور نمایندگانی از انجمن علمی‌فرهنی طلاب، دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان قم و مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات برگزار شد....

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹