ضوابط و مقررات آموزشی

نظام آموزشی جامعةالزهرا سلام‌الله‌علیها به دلیل فعالیت علمی بانوان در این مرکز آموزشی، دارای انعطاف گسترده‌ای است تا آنها بتوانند بر اساس ظرفیت، توانایی و فرصت خود به کسب علوم دینی بپردازند. از این رو ضوابط و آیین‌نامه‌های آموزشی مختلفی برای سطوح و مقاطع مختلف تصویب شده است تا فرصت تحصیل برای همه فراهم گردد.

 

آیین‌نامه آموزشی سطح دو جامعه الزهرا(س)

آیین نامه آموزشی سطح دو در یازده فصل با عناوین زیر تدوین و تصویب شده است. این آیین نامه ویژه همه دوره های آموزشی حضوری سطح دو تمام وقت و نیمه وقت طلاب ایرانی و بین الملل است.

فصل اول: تعاریف

فصل دوم: نظام آموزشی

فصل سوم: انتخاب واحد

فصل چهارم: حضور و غیاب

فصل پنجم: معافیت کلاسی

فصل ششم: مرخصی تحصیلی

فصل هفتم: ارزشیابی تحصیلی

فصل هشتم: تحصیل همزمان، مهمان و انتقال

فصل نهم: منع تحصیل و بازپذیری

فصل دهم: تغییر گرایش و معادل‌سازی

فصل یازدهم: فراغت از تحصیل و صدور دانشنامه

 دانلود آیین‌نامه آموزشی سطح دو

 

آیین‌نامه آموزشی مقطع سطح ‌سه حضوری جامعه الزهرا(س)

آیین نامه آموزشی سطح سه در دوازده فصل با عناوین زیر تدوین و تصویب شده است. این آیین نامه ویژه همه دوره های آموزشی حضوری سطح سه طلاب ایرانی و بین الملل است.

فصل اول: تعاریف

فصل دوم: نظام آموزشی

فصل سوم: انتخاب واحد

فصل چهارم: حضور و غیاب

فصل پنجم: معافیت کلاسی

فصل ششم: مرخصی تحصیلی

فصل هفتم: ارزشیابی تحصیلی

فصل هشتم: تحصیل همزمان، مهمان و انتقال

فصل نهم: منع تحصیل و بازپذیری

فصل دهم: تغییر رشته و معادل‌سازی

فصل یازدهم: پایان‌نامه

فصل دوازدهم: فراغت از تحصیل و صدور دانشنامه

 دانلود آیین‌نامه آموزشی سطح سه

 

آیین‌نامه آموزشی مقطع سطح چهار جامعه الزهرا(س)

آیین نامه آموزشی سطح چهار در هشت فصل با عناوین زیر تدوین و تصویب شده است. این آیین نامه ویژه همه رشته های سطح چهار طلاب ایرانی و بین الملل است.

فصل اول: تعاریف

فصل دوم: نظام آموزشي و طول دوره

فصل سوم: انتخاب واحد

فصل چهارم: حضور و غياب

فصل پنجم: ارزشيابي تحصیلی

فصل ششم: تحصیل همزمان، مهمان و انتقال

فصل هفتم: مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

فصل هشتم: رساله علمي

 آیین‌نامه آموزشی سطح چهار

 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹