برچسب: فلسطین

مقاومت تنها راه حل مسأله فلسطین است

جامعه مدرسین

جامعه مدرسین در بیانیه ای تأکید کرد: چاره کار فلسطین دست مجامع بین‌المللی و سازمان ملل بی‌خاصیت امریکایی نیست؛ علاج درد و زخم فلسطین مبارزه و ادامه این انتفاضه‌ها و تظاهرات‌هاست....

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹