برچسب: فقه و اصول

پایان‌نامه «بررسی تأثیر امضاء معصوم علیه‌السلام در تحدید دایره حجیت سیره عقلاء» دفاع می‌شود

جلسه دفاعیه-طریقت

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «بررسی تأثیر امضاء معصوم علیه‌السلام در تحدید دایره حجیت سیره عقلاء» توسط سرکار خانم نفیسه طریقت در جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود....

پایان‌نامه «بررسی ظرفیت فقهی قاعده لاضرر در رفع ضرر و زیان ناشی از روابط زوجین» دفاع می‌شود

جلسه دفاعیه-مهاجری

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «بررسی ظرفیت فقهی قاعده لاضرر در رفع ضرر و زیان ناشی از روابط زوجین» توسط سرکار خانم مریم مهاجری در جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود....

برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه «بررسی مطهریت استحاله در فقه امامیه با رویکرد به مسائل جدید»

جلسه دفاعیه-موسویان

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «بررسی مطهریت استحاله در فقه امامیه با رویکرد به مسائل جدید» توسط سرکار خانم بی بی زکیه موسویان در جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود....

جلسه دفاعیه پایان‌نامه «بررسی شرایط اعتکاف از منظر فقه شیعه» برگزار می‌شود

جلسه دفاعیه-اسپیدکار

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «بررسی شرایط اعتکاف از منظر فقه شیعه با تکیه بر نظر صاحب جواهر، حدائق و مرحوم خویی» توسط سرکار خانم فاطمه اسپیدکار در جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود....

برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه «احاکم اختصاصی طهارت بانوان در حج از دیدگاه امامیه و شافعیه»

جلسه دفاعیه-طباطبایی

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «احاکم اختصاصی طهارت بانوان در حج از دیدگاه امامیه و شافعیه» توسط سرکار خانم عزت السادات طباطبایی در جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود....

جلسه دفاعیه پایان‌نامه «ماهیت، مصادیق و احکام ارکان نماز از دیدگاه فقها» برگزار می‌شود

جلسه دفاعیه-حسینی صفت

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «ماهیت، مصادیق و احکام ارکان نماز از دیدگاه فقهاء خاصه و عامه» توسط سرکار خانم زهرا حسینی صفت در جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود....

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹