برچسب: فقه و اصول

دفاع از پایان‌نامه «ضابطه عدم مخالفت شروط ضمن عقد با کتاب و سنت با تطبیق بر اهم مصادیق آن در عقد نکاح»

جلسه دفاعیه-معصوم

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «ضابطه عدم مخالفت شروط ضمن عقد با کتاب و سنت با تطبیق بر اهم مصادیق آن در عقد نکاح» در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار می‌شود....

پایان‌نامه «بررسی قاعده احسان و مهم‌ترین کاربردهای آن» دفاع می‌شود

جلسه دفاعیه-ماه رخسار رضایی

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «بررسی قاعده احسان و مهم‌ترین کاربردهای آن با تأکید بر نظرات صاحب جواهر، محقق خویی و امام خمینی رحمهم‌الله» در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار می‌شود....

پایان‌نامه «بررسی تأثیر امضاء معصوم علیه‌السلام در تحدید دایره حجیت سیره عقلاء» دفاع می‌شود

جلسه دفاعیه-طریقت

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «بررسی تأثیر امضاء معصوم علیه‌السلام در تحدید دایره حجیت سیره عقلاء» توسط سرکار خانم نفیسه طریقت در جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود....

پایان‌نامه «بررسی ظرفیت فقهی قاعده لاضرر در رفع ضرر و زیان ناشی از روابط زوجین» دفاع می‌شود

جلسه دفاعیه-مهاجری

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «بررسی ظرفیت فقهی قاعده لاضرر در رفع ضرر و زیان ناشی از روابط زوجین» توسط سرکار خانم مریم مهاجری در جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود....

برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه «بررسی مطهریت استحاله در فقه امامیه با رویکرد به مسائل جدید»

جلسه دفاعیه-موسویان

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «بررسی مطهریت استحاله در فقه امامیه با رویکرد به مسائل جدید» توسط سرکار خانم بی بی زکیه موسویان در جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود....

جلسه دفاعیه پایان‌نامه «بررسی شرایط اعتکاف از منظر فقه شیعه» برگزار می‌شود

جلسه دفاعیه-اسپیدکار

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «بررسی شرایط اعتکاف از منظر فقه شیعه با تکیه بر نظر صاحب جواهر، حدائق و مرحوم خویی» توسط سرکار خانم فاطمه اسپیدکار در جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود....

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹