برچسب: حجاب و عفاف

حجاب زمینه ای برای سالم سازی روابط زن و مرد /لزوم توجه حوزه به نظام آموزشی و تربیتی غیررسمی

بانو مجتهده گل گیری

بانو مجتهده گل‌گیری با تاکید بر اینکه حوزه باید از خودش بیرون بیاید، گفت: ما برای حوزه‌های علمیه باید سمپات‌سازی کنیم و از طریق فعالیت گسترده در نظام تربیتی غیررسمی، هوادار حوزه داشته باشیم تا اگر حتی نظام تربیتی رسمی کم کاری کرد یا گاهی نعل وارونه زد، غلبه این نظام تربیتی آنها را وادار به تسلیم کند....

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱