برچسب: تاریخ

علم و دانش باید موجب رشد و کمال انسانی شود

جامعه الزهرا

غیوربابایی در همایش داخلی طلاب جدیدالورود مرکز تخصصی ادبیات عربی، تاریخ اسلام، تبلیغ و مطالعات اسلامی زنان گفت: علم و دانش از نظر اسلام، آن است که موجب رشد و کمال انسانی شود و نهایتا انسان را به خودسازی و بندگی برساند. ...

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱