سطح سه

فصل سه: انتخاب واحد


ماده 11.طلبه موظف است بر اساس تقویم آموزشی در هر نیمسال تحصیلی، اقدام به انتخاب واحد نماید.

ماده 12. در هر نیمسال تحصیلی، طلاب خوابگاهی مجاز به انتخاب حداقل 16 و حداکثر 23 واحد درسی و طلاب غیرخوابگاهی مجاز به انتخاب حداقل 10 و حداكثر 18 واحد مى‏ باشند.

تبصره1: طلبه در نیمسال معافیت از کلاس «بارداری و شیردهی» می تواند بین 6 تا 10 واحد درسی را انتخاب نماید.

تبصره2: طلبه ای که معدل نیمسال وی 18 به بالا باشد، می‌تواند در نیمسال بعد در صورت امکان، تا دو واحد بیشتر از حداکثر مجاز انتخاب نماید.

تبصره3: طلبه‌ای که مشروط می‌شود در نیمسال بعد نمی‌تواند بیش از حداقل واحد را انتخاب کند.

تبصره4: طلبه در آخرین نیمسال تحصیلی، از رعایت شرط حداقل واحد معاف است.

تبصره5: در نیمسال آخر، طلبه مجاز به انتخاب دو واحد بیش از حداکثر مجاز انتخاب واحد خواهد بود.

تبصره6: این مقدار برای دوره حضوری تابستانی، در صورت ارائه، تا چهار واحد خواهد بود.

ماده 13. طلبه می‌تواند در صورت نیاز، حداکثر تا دو درس خود را در زمان حذف و اضافه تغییر دهد.

ماده 14. حد مجاز انتخاب واحد دروس مطالعاتی در هر نیمسال تحصیلی، یک درس و در دوره تابستانی حداكثر، هفت واحد است.

تبصره: واحدهای انتخابی مطالعاتی كه در نیمسال تحصیلی اخذ می‌شود جزو حدّ مجاز انتخاب واحد همان نیمسال به حساب می‌آید.

ماده 15. در صورت اضطرار، طلبه مى‏تواند با موافقت مدیر آموزشی خود، تا یك هفته پیش از اتمام کلاس‌ها، فقط یكى از درس‏هاى خود را حذف كند، مشروط بر آنكه؛
اولاً: غیبت طلبه در آن درس از حدّ مجاز نگذشته باشد.
ثانیاً: پس از حذف، تعداد واحدهاى باقى مانده وى از حداقل واحد كمتر نشود.

ماده 16. حذف اضطراری تمامی دروس در یك نیمسال تحصیلی، بعد از زمان حذف و اضافه، تنها در صورتى مجاز است كه بنا به تشخیص كمیسیون موارد خاص، طلبه قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت، آن نیمسال حذف شده و جزو سنوات تحصیل طلبه قرار خواهد گرفت.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱