از سوی معاونت پژوهش جامعه‌الزهرا(س) اعلام شد؛

معرفی برخی مقالات، کتب و پایان‌نامه‌ها درباره آثار و اندیشه بانو مجتهده امین

کنگره بانو مجتهده امین

برخی مقالات، کتب و پایان‌نامه‌ها درباره آثار و اندیشه بانو مجتهده امین از سوی معاونت پژوهش برای استفاده پژوهشگران در چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت بانو امین معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، معاونت پژوهش جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها به منظور حضور و مشارکت پژوهشگران در چهارمین کنگره بین‌المللی بزرگداشت مقام علمی و معنوی بانو مجتهده امین، برخی مقالات، کتب و پایان‌نامه‌هایی را که در مورد آثار و اندیشه بانو مجتهده امین تألیف شده است، گردآوری کرده و در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

چهارمین کنگره بین‌المللی بزرگداشت مقام علمی و معنوی بانو مجتهده امین از سوی کانون فرهنگی مجتهده بانو امین و با همکاری و مشارکت نهادهای علمی و حوزوی از جمله جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.

تمام مقالات این کنگره در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و پژوهشگران می‌توانند با شرکت در این همایش از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده کنند.

این کنگره در چهار محور «سیره علمی و معنوی»، «تفسیر و علوم قرآن»، «نگرش فلسفی و عرفانی بانوامین» و «زن و سلوک علمی و عملی در جهان معاصر» فراخوان شده است و ۲۵ و ۲۶ مهرماه سال جاری در شهر مشهد برگزار می‌شود.

جهت مشاهده منبع مقالات، کتب و پایان نامه‌ها درباره آثار و اندیشه بانو مجتهده امین این پیوند را فعال کنید.

 

معرفی برخی مقالات در مورد آثار و اندیشه بانو امین:

 1. جایگاه اخلاق و فقه در آثار و فعالیت‌های بانو امین؛ نویسنده: صالحی، زینب؛ اطلاعات حکمت و معرفت؛ تیر 1395، سال یازدهم - شماره 4 (7 صفحه - از 57 تا 63)
 2. شخصیت بانو امین؛ نویسنده: جوادی آملی، عبد الله؛ کیهان فرهنگی؛ بهمن 1372 - شماره 106 (1 صفحه - از 18 تا 18)
 3. زن در تفسیر مخزن العرفان بانو امین اصفهانی؛ نویسنده: مهریزی، مهدی؛ آینه پژوهش؛ خرداد تا شهریور 385 - شماره 98 و 99 (8 صفحه - از 16 تا 23)
 4. مقایسه دیدگاه حکیم مدرس زنوزی و بانو امین در توحید ذات؛ الهیات تطبیقی؛ نویسنده: اهل سرمدی، نفیسه؛ ایزدی، مریم السادات؛ پاییز و زمستان 1392، سال چهارم - شماره 10 علمی-پژوهشی/ISC ‏(12 صفحه - از 119 تا 130)
 5. نگرش قرآنی بانو امین به روش خوشبختی در نهاد خانه و خانواده؛ نویسنده: علاء الدین، سید محمد رضا؛ قرآنی کوثر؛ پاییز و زمستان 1388 - شماره 33 (10 صفحه - از 91 تا 100)
 6. سیری در سیره تربیتی و شخصیت اخلاقی و علمی بانو مجتهده امین رحمها الله؛ نویسنده: ریاحی، محمد حسین؛ بانوان شیعه؛ پاییز و زمستان 1386 - شماره 13 و 14 ISC (40 صفحه - از 79 تا 118)
 7. آشنایی با دانشور برجسته، بانو امین؛ معرف: عظیمیان زواره، محمد علی؛ درس‌هایی از مکتب اسلام؛ اردیبهشت 1386، سال چهل و هفتم - شماره 2 (3 صفحه - از 67 تا 69)
 8. بانو نصرت بیگم امین؛ نویسنده: چراغی، طیبه؛ بانوان شیعه؛ آپاییز 1383 - شماره 1 ISC (22 صفحه - از 87 تا 108)
 9. نظری اجمالی به زندگی بانوی مجتهده سیده نصرت امین؛ گلستان قرآن؛ تير 1379 - شماره 16 (1 صفحه - از 20 تا 20)
 10. ستاره‌ای که در آسمان اصفهان درخشید؛ نویسنده: بانپور، احمد؛ کیهان فرهنگی؛ارديبهشت 1366 - شماره 38 (2 صفحه - از 35 تا 36)
 11. اجتماعی فرهنگی علمی: نگاهی به زندگی بانوی مجتهده امین؛ معرف: همتی، فاطمه؛ حکمت سینوی؛ مهر و آبان 1376 - شماره 2 ISC (5 صفحه - از 35 تا 39
 12. زندگینامه بانوی مجتهد آیت‌الله سیده‌نصرت امین اصفهانی؛ معرف: شکوری، ابوالفضل؛ یاد، بهار 1384 - شماره 75 (18 صفحه - از 195 تا 212)

معرفی برخی کتب و پایان‌نامه در مورد آثار و اندیشه بانو امین:

 1. اجتها‌د زنا‌ن‌ در تا‌ریخ‌ معا‌صر ایران‌ و تبیین‌ شخصیت‌ علمی‌ و تا‌ریخی‌ با‌نو مجتهد امین‌؛ (خلاصه‌ مجموعه‌ مقا‌لات‌ سمینا‌ر بین‌المللی‌ زن‌ در تا‌ریخ‌ ایران‌ معا‌صر) پروینی‌، منصوره
 2. ایرانیان و قرآن:‌ بانو امین و تفسیر مخزن العرفان تراجم تک‌نگاری؛ مرضیه اسلامیت؛ خانه کتاب؛ 1389؛ تهران
 3. با‌نوی فرزانگی‌ و فضیلت‌: سیری در زندگی‌، احوال‌ و آرای با‌نو امین‌؛ ما‌ئده‌ شا‌کری؛ کا‌نون‌ اندیشه‌ جوان‌؛ تهران‌؛۱۳۹۴
 4. بررسي منهج تفسيري بانو امين اصفهاني در «مخزن العرفان» (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)؛ صغري پورديان؛ استاد راهنما: عبد المجید طالبتاش؛ دانشگاه آزاد اسلامي فسا
 5. بزرگداشت‌ حضرت‌ خدیجه‌(س‌) و تفسیر "مخزن‌ العرفا‌ن‌" با‌نو مجتهده‌ امین‌؛ زیر نظر محمد سمیعی‌؛ گردآوری و ویرایش‌ حسین‌‌علی‌ طا‌هری؛ پژوهشگا‌ه‌ فرهنگ‌، هنر و ارتبا‌طا‌ت‌؛ صبح‌ صا‌دق‌؛ قم‌؛ ۱۳۸۴
 6. تحقیق در زندگی بانو مجتهده امین و بررسی تفسیر مخزن العرفان (پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه كارشناسي ارشد )؛ شایسته ندری ابیانه؛ استاد راهنما: منصور پهلوان؛ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزي تهران 1377
 7. تفسیر موضوعی 24 واژه قرآنی... بر اساس تفسیر مخزن العرفان بانو مجتهده امین؛ اعظم رجالی؛ اصفهان، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 1388
 8. زن مظهر خلاقيت الله بانضمام بانو مجتهده امين؛ علويه همايوني، نشر علويه همايوني، اصفهان
 9. زندگاني بانو ايراني: همراه با مقالات برخي از شاگردان بانو امين؛ علويه همايوني؛ گلبهار اصفهان 1382
 10. زندگی‌ و سلوک‌ عا‌رف‌ با‌لله‌ با‌نو مجتهده‌ نصرت‌‌بیگم‌ امین‌؛ نرگس‌، علی‌ مردانی‌؛ وزراء؛ تهران‌؛ تهران‌
 11. فریده‌ عصر: بررسی‌ سیره‌ علمی‌ و عملی‌ عا‌لمه‌ عا‌رفه‌ با‌نو مجتهده‌ امین‌ (ره‌)؛ جمعي از محققين؛ اشراف مهدي فرزين، تهيه دفتر تبليغات‌ اسلامي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌، شعبه اصفهان، بررسي سيره علمي و عملي عالمه عارفه بانو مجتهده امين‌ (ره) هستی‌‌نما‌؛ تهران‌ ۱۳۸۹
 12. مجموعه‌ مقالات‌ و سخنراني‌هاي‌ اولين‌ و دومين‌ کنگره‌ بزرگداشت‌ بانو مجتهد امين‌؛ مرکز مطالعات‌ تحقيقات‌ فرهنگي‌ نشر مطالعات‌ فرهنگي‌؛ تهران‌؛ 1374
 13. مروری بر زندگی‌ با‌نو مجتهده‌ امین‌؛ (مجموعه‌ مقا‌لات‌ و سخنرانی‌ها‌ی اولین‌ کنگره‌ بزرگداشت‌ با‌نوی مجتهده‌ سیده‌ نصرت‌ امین‌ (ره‌)) محمد الحسون‌، ۱۳۷۲
 14. مقایسه دیدگاه بانو امین و شیخ طبرسی درباره داستان حضرت موسی (ع) در قرآن؛ (پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه) فرزانه نظری
 15. نسيم‌هاي مهرباني ترجمه و شرح النفحات الرحمانيه في الواردات القلبيه بانو مجتهده امين اصفهاني؛ نوشته نصرت‌بيگم امين التجار اصفهاني، ترجمه و توضيحات مهدي افتخار، النفحات الرحمانيه في الواردات القلبيه، شرح؛ آيت اشراق؛ قم؛ 1387
 16. هفت‌ کلام‌ آخر: متن‌ وصیت‌نا‌مه‌ الهی‌ هفت‌ عا‌رف‌ کبیر: آیا‌ت‌ حق‌: میرزا علی‌ قا‌ضی‌ (ره‌)، با‌نو امین‌ اصفها‌نی‌ (ره‌)، سید ها‌شم‌ حداد (ره‌)، اما‌م‌ خمینی‌ (ره‌)... (تحقیق‌ و گردآوری: مرکز مطا‌لعا‌ت‌ اسلامی‌ و پژوهش‌ها‌ی دینی‌ ذکرا (فا‌رغ‌التحصیلان‌ و دانشجویا‌ن‌ دانشگا‌ه‌ صنعتی‌ شریف‌))؛ ذکرا تهران‌ ۱۳۹۳

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹