سطح دو

فصل ششم: مرخصی تحصیلی

 

الف) مرخصی عادی:

ماده 20. هر طلبه مى‌تواند در طول دوره تحصیل در صورت مجرد بودن از دو مرخصی و در صورت متأهل بودن از سه مرخصى نیمسالی استفاده نماید.

ب) مرخصی فرزندآوری:

ماده 21. طلاب می‌توانند علاوه بر مرخصی‌های عادی، از زمان بارداری تا پایان مدت شیردهی برای هر فرزند، از مرخصی کامل «فرزندآوری» به مدت چهار نیمسال تحصیلی به صورت متوالی یا متناوب استفاده کنند.

ماده 22. طلبه‌ای که بطور متوالی از شش نیمسال مرخصی کامل استفاده کرده کیفیت ادامه تحصیل وی منوط به تصمیم و نظر کمیسیون موارد خاص می باشد.

زمان و نحوه اخذ مرخصی

ماده 23. طلبه پس از گذراندن نیمسال اول، می‌تواند درخواست مرخصی نماید.

تبصره: در نیمسال اول تحصیل، فقط در موارد اضطراری (با تشخیص کمیسیون موارد خاص) مرخصی داده می‌شود.

ماده 24. زمان درخواست مرخصی یک ماه قبل از انتخاب واحد تا زمان حذف و اضافه همان نیمسال است.

تبصره: درخواست مرخصی پس از زمان حذف و اضافه موجب حذف نیمسال و محاسبه در سنوات تحصیلی می‌شود.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱