دبیرخانه نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادات

ضمن خوش آمدگویی ورود شما همکاران گرامی به صفحه دبیرخانه نظام پیشنهادات توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماییم:

 

یكي از نظام‌هاي مديريتي پويا كه نقش مهمي در توسعه منابع انساني و درنتیجه در فرآيند توسعه كلي سازمان دارد نظام مديريت مشاركتي است. نظام مديريت مشاركتي، نظام همكاري فكري و عملي كاركنان يك سازمان با سطوح مختلف مديريتي است. در اين نظام كليه افراد درباره روش‌هاي حل مسائل و ارتقاء بهره‌وري سازمان، فعالانه انديشيده و حاصل را در قالب طرح و پيشنهاد به سازمان ارائه مي‌كنند.

اهداف این طرح عبارتند از:
1- بهره‌گیری از خرد و تفکر خلاقانه و ایده‌ها و طرح‌های پیشنهادی کارکنان؛
2- اشاعه و ترویج فرهنگ مشارکت و روحیه همکاری و کار جمعی در رفع مشکلات سازمانی؛
3- زمینه‌سازی رشد سازمانی نیروهای خلاق، برنامه‌ریز و آینده‌نگر؛
4- زمینه‌سازی افزایش کمیت و کیفیت برنامه ها و سطح رضایت مراجعان و مخاطبان؛
5- بهبود فرایندها و روش‌های کاری و افزایش سطح کارایی و اثربخشی سازمان؛
6- ایجاد زمینه مشارکت و رضایت شغلی کارکنان؛
7- تقویت و افزایش حس مسئولیت‌پذیری و تعلق سازمانی در کارکنان؛
8- شناسایی آسیب‌ها، خلأها و نیازهای سازمانی و برنامه‌ریزی در راستای رفع آن با مشارکت و همکاری کارکنان.

  • مفهوم یک پیشنهاد؛

هرگونه ایده و راهکاری که در جهت افزایش درآمد، کاهش هزینه، اصلاح و بهبود فرآیندهای سازمانی و حل مشکل های موجود مؤثر است.

  • پاداش قابل ارائه به پیشنهاد دهندگان؛

تشویق مادی یا معنوی که در ازاء پیشنهاد پذیرفته‌شده متناسب با اثربخشی یا ارزش‌افزوده حاصل از اجرای پیشنهاد طبق دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه به پیشنهاددهنده پرداخت می‌گردد.

  • حفظ حقوق معنوی و مالکیت فکری پیشنهاد دهندگان؛

صیانت و حفظ دارایی های فکری پیشنهاد دهندگان و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تصرفات دیگران نسبت به ایده های مطرح شده از مزایای این طرح است.

اهم ویژگی های یک پیشنهاد مطلوب؛
- ارائه کننده راهکاری مطلوب جهت استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه جامعه باشد.
- موجب صرفه‌جويي اقتصادي و كاهش هزینه یا ایجاد درآمد باشد.
- موجب افزايش بهره‌وري منابع انساني، تجهيزات، امكانات گردد.
- موجب اصلاح فرآیندها و بهبود روش‌هاي انجام كار در جهت تسريع در امور و كاهش زمان انجام کار گردد.
- موجب افزايش رضايت شغلي، رفاه و بهبود شرايط كاری همكاران؛ موجب افزايش حسن شهرت سازمان گردد.

اهم ویژگی های یک پیشنهاد نامطلوب؛
- پيشنهادهاي که خلاف شئون جامعه یا قوانين جاري كشور باشد.
- پيشنهادهاي که خارج از حدود اختيارات جامعه بوده یا مرتبط با عزل و نصب كاركنان باشد.
- پيشنهادهاي صرفاً توصيفي و انتقادي بوده و قابليت اجرايي نیز نداشته باشد.
- پيشنهادي كه صرفاً تذكری بوده و بيانگر مشكل و راه‌حل خاصي براي رفع يا اصلاح آن نباشد.


لطفا فایل دستورالعمل، راهنمای کاربری و نکات مهم در خصوص ارائه پیشنهاد را مطالعه و ایده های خود را از طریق فرآیند پیش بینی شده ارسال فرمایید.

پیشاپیش از توجه و همکاری شما در راستای ارائه خدمات بهتر این مجموعه به مخاطبین خود سپاسگزاریم.

دستورالعمل پیشنهادات
فرایند کلی نظام پیشنهادات
راهنما
کاربرگ
پرسش های متداول
ارتباط با ما
 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱