مدیر جامعه‌الزهرا(س) تصریح کرد:

لزوم ایجاد زمینه حضور و کنشگری زنان تراز انقلاب اسلامی در مجامع ملی و بین‌المللی

سلسله نشست های فصل تحول؛ گفتمان عدالت و معنویت (5)

دکتر برقعی تصریح کرد: دولت اسلامی باید زمینه‌های حضور و کنشگری زنان تراز انقلاب اسلامی را در عرصه‌ها و مجامع مربوطه در سطح داخلی وجهانی بیش از پیش فراهم نماید تا از این فرصت برای ابراز هویت خاص خود استفاده نمایند و به تدریج با هم‌افزایی سایر بانوان همسو به تشکیل جبهه مقاومت زنان علیه استکبار، بی عدالتی و معنویت ستیزی، مبادرت ورزند.

به گزارش روابط عمومی، سرکار خانم سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی«فصل تحول» که با موضوع «گفتمان دولت سیزدهم: عدالت و معنویت» در جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شد، به تبیین موضوع «جنبش و کنشگری بانوان تراز انقلاب اسلامی به مثابه «جنبشی عقلانی و معنوی»» در راستای تحقق «عدالت»» پرداخت.

انقلاب اسلامی انقلابی انسانی، اسلامی و مکتبی است

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به آیات و روایات در سه مقوله «عقلانیت، معنویت و عدالت»، اظهار داشت: به گفته شهید مطهری(ره)، انسان دارای هویت تکوینی است که منشا انسانیت اوست. انسان تحت تاثیر عوامل بیرونی، شخصیت فطری خود را پرورش می‌دهد. لذا «معنویت و فضیلت‌خواهی» و «حقیقت‌جویی و عدالت‌خواهی» از موارد مهمی هستند که در فطرت همه انسان‌ها به ودیعه گذاشته شده و این گرایش‌های فطری منشا اثر در عرصه‌های فردی و جمعی هستند.

دکتر برقعی تصریح کرد: اتکای معنویت‌خواهی انسان بر عقلانیت و عدالت می‌تواند از سوق یافتن انسان‌ها به سمت عرفان‌های کاذب جلوگیری نماید.

وی با اشاره به انسانی (فطری) بودن هویت انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی انقلابی انسانی، اسلامی و مکتبی است. مکتبی بودن این انقلاب را می‌توان ناظر به هویت شیعی و اسلامی بودن آن را ترسیم‌گر هویت آن در عرصه جهان اسلام و سایر موحدان دانست.

انقلاب اسلامی مبتنی بر فطرت انسان و به دنبال انسان‌سازی است/هدف انقلاب اسلامی برپایی حکومت و جامعه اسلامی بر پایه عقلانیت و معنویت و تحقق عدالت بوده است

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها بیان داشت: انسانی‌بودن هویت انقلاب ایران، مفهومی است که توسط رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) مطرح شد. حضرت امام خمینی نه تنها انقلاب اسلامی ایران بلکه نهضت و بعثت پیامبر(ص) را نیز مقوله‌ای با هویت انسانی می‌دانند که مبتنی بر فطرت انسانی بوده و به دنبال انسان‌سازی است.

وی افزود: از اهداف انقلاب اسلامی برپایی حکومت و جامعه اسلامی است، جامعه‌ای که در آن، مناسبات فردی و اجتماعی بر پایه عقلانیت و معنویت و برای تحقق عدالت برقرار شده و آزادی انسان‌ها در چارچوب اسلام تامین شده و مسیر برای ترقی جامعه و تعالی و پیشرفت انسان‌ها اعم از زن و مرد فراهم می‌شود.

«عقلانیت» با دو عنصر «عدالت» و «معنویت» کامل می‌‌شود

برقعی عنوان کرد: «عقلانیت» حقیقتی است که با دو عنصر «عدالت و معنویت» کامل می‌‌شود و ترابطی تنگاتنگ بینشان حاکم است. در حقیقت؛ عدالت، عقلانیت و معنویت باهم محقق می‌شوند و از یکدیگر غیرقابل انفکاک هستند. روح و اساس کار معنویت است و عقلانیت به عنوان مهم‌ترین ابزار کار محسوب می‌شود و عدالت نیز هدف و مسیر کار است.

 

وی با اشاره به تطابق اسلام و انقلاب اسلامی با فطرت و مقوله‌های مهم «عقلانیت، معنویت و عدالت»، ابراز داشت: از آنجا که اسلام منطبق با نیازهای فطری بشر است، «انقلاب انسانی» و «انقلاب اسلامی» همسو هستند و دامنه این انقلاب انسانی با تمرکز بر مقوله‌های «عقلانیت»، «معنویت» و «عدالت» می‌تواند کل جهان را در بر بگیرد.

کنشگری زنان مسلمان پس از انقلاب اسلامی

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها همچنین به جنبش و کنشگری بانوان تراز انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در انقلاب اسلامی، زنان نقشی موثر در پیروزی و پیشبرد آرمان‌های آن ایفا نموده‌اند. پس از پیروزی انقلاب، بخشی از بانوان مسلمان سعی نمودند با برگزاری و یا شرکت در همایش‌ها و مجامع بین‌المللی به ابراز نگاه انقلاب اسلامی پیرامون زنان در عرصه جهانی بپردازند و به این ترتیب نقشی در انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی ایفا نمایند.

برقعی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد کنشگری زنان مسلمان پس از انقلاب اسلامی در عرصه جهانی با سه مشکل اساسی مواجه بوده است، از جمله عدم نگاه جامع و واقع‌گرایانه به مسایل زنان، ضعف در پشتوانه‌های نظری روزآمد و همچنین ضعف در عقبه جنبشی و مردمی.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزش‌های خود، از منظر روحی، زن و مرد را یکسان و از نظر جسمی متفاوت می‌داند و در کل به برتری یکی بر دیگری معتقد نیست، لذا در اندیشه اسلامی، نفی و اثبات سلطه مردانه و زنانه مطرح نیست و برتری انسان‌ها به تقوامحوری، فضیلت، معنویت، عقلانیت و عدالت در زندگی و عملکرد آنان است.

انقلاب اسلامی، انقلابی انسانی اسلامی به دنبال تحقق حکومت جهانی مهدوی است

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها تأکید کرد: انقلاب اسلامی به مثابه انقلابی انسانی اسلامی به دنبال تحقق حکومت و جامعه اسلامی و زمینه‌سازی برای برپایی حکومت جهانی مهدوی وتغییر در مناسبات فردی و اجتماعی در عرصه جهانی است.

وی توضیح داد: از آنجا که یکی از وجوه این تغییر، تغییر در رابطه فردی و اجتماعی زنان و ابتنای این رابطه بر عدالت، عقلانیت و معنویت است، لذا جنبش زنان مسلمان می‌تواند منادی این تغییر در بین جنبش‌های زنان در عرصه جهانی باشد. یکی از لوازم چنین امری انجام تحقیقات بنیادین، توسعه‌ای و کاربردی برای ایجاد پشتوانه‌های نظری و ایجاد زمینه‌های مناسب‌تر برای فعالیت‌های اجتماعی و کنشگری زنان تراز انقلاب اسلامی برای گفتمان‌سازی و جریان‌سازی در عرصه داخلی و جهانی است.

دولت جمهوری اسلامی حامی کنشگری مطلوب بانوان تراز انقلاب اسلامی باشد

برقعی در ادامه با اشاره به دولت اسلامی و کنشگری بانوان تراز انقلاب اسلامی، بیان داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران می‌بایست حامی کنشگری مطلوب بانوان تراز انقلاب اسلامی باشد و از ظرفیتِ جنبش و کنشگری بانوان تراز انقلاب اسلامی برای برجسته‌سازی و توجه روزافزون به «سه مقوله عقلانیت، معنویت و عدالت» در عرصه ملی و بین المللی بهره ببرد.

وی با بیان اینکه نسبت دولت اسلامی و جنبش و کنشگری جریان ساز بانوان تراز انقلاب اسلامی، رابطه ای با نقش آفرینی دو طرفه است، افزود: دولت اسلامی می‌بایست زمینه‌های مناسبتری برای فعالیت بانوان تراز انقلاب اسلامی فراهم نماید.

زنان مسلمان و به ویژه خواهران طلبه در جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به مثابه پرچم‌داران زنان تراز انقلاب اسلامی هستند

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها یادآور شد: هم اکنون زنان مسلمان و به ویژه خواهران طلبه در جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به مثابه پرچم‌داران زنان تراز انقلاب اسلامی در ابعاد علمی، فرهنگی و اجتماعی در حال فعالیت و تبلیغ آموزه‌های اسلامی در عرصه داخلی و جهانی هستند. این فعالیت‌ها نیازمند دیده شدن و تقویت هستند.

برقعی اضافه کرد: دولت اسلامی برای گفتمان‌سازی و جریان‌سازی در عرصه‌های علمی و عملی، زمینه‌های حضور بانوان در عرصه‌ها و مجامع مربوطه در سطح داخلی وجهانی را بیش از پیش فراهم نماید.

وی عنوان کرد: انسانی بودن انقلاب اسلامی علاوه بر اینکه بیانگر هویت انقلاب است، بیانگر دامنه این انقلاب در عرصه جهانی و شمول آن بر تمام انسان‌ها در سطح جهانی است.

دولت اسلامی زمینه‌های حضور و کنشگری زنان تراز انقلاب اسلامی را در عرصه‌ها و مجامع داخلی وجهانی فراهم نماید

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها ادامه داد: انسانی و یا فطری بودن انقلاب اسلامی ایران، بیانگر پتانسیل نقش‌آفرینی جهانی انقلاب اسلامی ایران است و همچنین می‌تواند بیانگر امکان و ضرورت جنبش‌سازی این انقلاب در عرصه جهانی باشد.

برقعی افزود: بر این اساس، مبتنی بر هویت انقلاب اسلامی ایران می‌بایست بر شکل‌گیری جنبش‌هایی مبتنی بر هویت حقيقت‌جويي، فضیلت‌خواهی، زیبایی‌طلبی، پرستش‌جویی، آزادگی و سایر خواسته‌های ناشی از گرایش‌های فطری انسان همچون عقلانیت، معنویت، ظلم‌ستیزی، عدالت‌خواهی و استکبارستیزی، تاکید فراوان کرد.

وی تأکید کرد: دولت اسلامی باید زمینه‌های حضور و کنشگری زنان تراز انقلاب اسلامی را در عرصه‌ها و مجامع مربوطه در سطح داخلی وجهانی بیش از پیش فراهم نماید تا آنها بتوانند از این فرصت برای ابراز هویت خاص خود استفاده نمایند و به تدریج با هم‌افزایی با سایر بانوان همسو به تشکیل جبهه مقاومت زنان علیه استکبار، بی عدالتی و معنویت ستیزی، مبادرت ورزند.

تصویر خبر

 

 

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱