مجموعه: فرهنگی تربیتی

اخبار فرهنگی تربیتی

لزوم ترویج اخلاق نبوی و اتحاد جبهه توحید در جامعه

خانم اسماعیلی

مدیر مدرسه علمیه کوثر گفت: با یکی شدن دل‌ها و ترویج اخلاق نبوی، به طور مسلم عصبانیت دشمن و اتحاد جبهه کفر مشاهده می‌شود که این امر اتحاد بیشتر جبهه توحید را می‌طلبد؛ لذا لازم است همه به یکدیگر کمک کنیم....

آخرین اخبار

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹