برچسب: جلسه دفاعیه

دفاع از پایان‌نامه «کلی طبیعی از دیدگاه ابن‌سینا و صدرالمتألهین و بررسی دلالت‌های آن بر مسئله اصالت وجود با ماهیت»

جلسه دفاعیه

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «کلی طبیعی از دیدگاه ابن‌سینا و صدرالمتألهین و بررسی دلالت‌های آن بر مسئله اصالت وجود با ماهیت» در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار می‌شود....

دفاع از پایان‌نامه «بررسی دیدگاه امامیه و زیدیه در حوزه امامت با محوریت آراء سید مرتضی و قاسم رسی»

اطلاعیه دفاع باموضوع بررسی دیدگاه امامیه و زیدیه در حوزه امامت با محوریت آراء سیدمرتضی و قاسم رسی چهار شنبه 11آدی ساعت8

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «بررسی دیدگاه امامیه و زیدیه در حوزه امامت با محوریت آراء سید مرتضی و قاسم رسی» در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار می‌شود....

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱