غیرحضوری

با توجه به مشکل فنی زیرسایت غیرحضوری، طلاب محترم برای کسب آگاهی از اطلاعیه های این بخش به کانال سروش بخش غیرحضوری به نشانی @jz2305 مراجعه کنید. موارد ضروری در همین صفحه بارگذاری شده و قابل مشاهده است.

 

** دوره عمومی غیرحضوری (سطح 2)   ** پیش نیازهای سطح 3 ** تحصیلات تکمیلی غیرحضوری (سطح 3) 
     
 تقویم آموزشی سطح 2 غیر حضوری  برنامه امتحانی پیش نیازهای تکمیلی تقویم آموزشی سطح ۳ غیر حضوری
     
اطلاعیه های آموزشی سطح 2   اطلاعیه های آموزشی سطح 3
     
برنامه امتحانی سطح 2 غیر حضوری محدوده پیش نیازهای رشته فقه و اصول  محدوده دروس رشته فلسفه اسلامی
     برنامه امتحانی رشته فلسفه اسلامی
 محدوده دروس عمومی سطح 2   محدوده پیش نیازهای رشته فلسفه و کلام  
    محدوده دروس رشته تفسیر و علوم قرآن
 محدوده دروس گرایش کلام اسلامی سطح 2 محدوده پیش نیاز های رشته تفسیر  برنامه امتحانی رشته تفسیر و علوم قرآن
     
 محدوده دروس گرایش فلسفه اسلامی سطح 2 جدول درسی پیشنیاز دانشگاهی نیمسال اول 98-97-ویژه ورودی های97  محدوده دروس رشته فقه و اصول
    برنامه امتحانی رشته فقه و اصول
محدوده دروس گرایش فقه و اصول سطح 2    
    محدوده دروس رشته کلام اسلامی
 محدوده دروس گرایش تفسیر و علوم قرآن سطح 2   برنامه امتحانی رشته کلام اسلامی
     
 کاربرگ تحقیق سطح 2   محدوده دروس رشته تعلیم و تربیت اسلامی
    برنامه امتحانی رشته  تعلیم و تربیت اسلامی
راهنمای انتخاب واحد طلاب جدید    
    محدوده دروس رشته تاریخ اسلام
 کاربرگ های آموزشی   برنامه امتحانی رشته تاریخ اسلام
     
تحقیق ادبیات (1)   کاربرگهای مربوط به کارورزی تحقیق و پایان نامه
     
 راهنمای شرکت در آزمون های آنلاین    راهنمای انتخاب واحد طلاب جدید
 تذکرات مهم در مورد آزمون ها   کاربرگ های آموزشی
     
 توضیحاتی در رابطه با تغییرات فلسفه مقدماتی 2   ترجمه و شرح قرآن1 (طرح نامه)
    ترجمه و شرح قرآن2 (طرح نامه)
    ترجمه و شرح قرآن5 (طرح نامه)
     
ارتباط با بخش غیر حضوری دوره عمومی   ساعات حضور اساتید گروه تفسیر و علوم قرآن

 

ارتباط با بخش غیر حضوری

 

 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹