غیرحضوری

با توجه به مشکل فنی زیرسایت غیرحضوری، طلاب محترم برای کسب آگاهی از اطلاعیه های این بخش به کانال سروش بخش غیرحضوری به نشانی @jz2305 مراجعه کنید. موارد ضروری در همین صفحه بارگذاری شده و قابل مشاهده است.

 

*** دوره عمومی غیرحضوری (سطح 2)   *** پیش نیازهای سطح 3 *** تحصیلات تکمیلی غیرحضوری (سطح 3) 
     
 تقویم آموزشی سطح 2 غیر حضوری  برنامه امتحانی پیش نیازهای تکمیلی تقویم آموزشی سطح ۳ غیر حضوری
     
برنامه امتحانی سطح 2 غیر حضوری محدوده پیش نیازهای رشته فقه و اصول  محدوده دروس رشته فلسفه اسلامی
     برنامه امتحانی رشته فلسفه اسلامی
 محدوده دروس عمومی سطح 2    محدوده پیش نیازهای رشته فلسفه و کلام  
    محدوده دروس رشته تفسیر و علوم قرآن
 محدوده دروس گرایش کلام اسلامی سطح 2 محدوده پیش نیاز های رشته تفسیر  برنامه امتحانی رشته تفسیر و علوم قرآن
     
 محدوده دروس گرایش فلسفه اسلامی سطح 2    محدوده دروس رشته فقه و اصول
    برنامه امتحانی رشته فقه و اصول
محدوده دروس گرایش فقه و اصول سطح 2    
    محدوده دروس رشته کلام اسلامی
 محدوده دروس گرایش تفسیر و علوم قرآن سطح 2   برنامه امتحانی رشته کلام اسلامی
     
 کاربرگ تحقیق سطح 2   محدوده دروس رشته تعلیم و تربیت اسلامی
    برنامه امتحانی رشته  تعلیم و تربیت اسلامی
     
    محدوده دروس رشته تاریخ اسلام
    برنامه امتحانی رشته تاریخ اسلام
     
    کاربرگهای مربوط به کارورزی تحقیق و پایان نامه

 

 aaaaa

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹