فرم جستجو

فقه و اصول

جلسه دفاعیه پایان‌نامه «حکم نکاح و رجوع در عده از منظر فقه امامیه» برگزار می‌شود

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «حکم نکاح و رجوع در عده از منظر فقه امامیه» توسط سرکار خانم «وجیهه نوروزی» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه سطح ۳ رشته «فقه و اصول» با موضوع «حکم نکاح و رجوع در عده از منظر فقه امامیه» توسط سرکار خانم «وجیهه نوروزی» برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین «مهدی سجادی امین» به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه است، همچنین حجت الاسلام و المسلمین «احمد احمدی تبار» داوری این جلسه را به عهده دارد.

این جلسه روز  شنبه، ۲۳ دی‌ماه ساعت ۱۲:۳۰ در سالن دفاعیه واقع در طبقه سوم ساختمان شهید قدوسی(ره) برگزار می‌شود.

 

جلسه دفاعیه پایان‌نامه «بررسی تطبیقی کیفیت وضو از دیدگاه فریقین» برگزار می‌شود

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «بررسی تطبیقی کیفیت وضو از دیدگاه فریقین» توسط سرکار خانم «اعظم ولی نژاد» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه سطح ۳ رشته «فقه و اصول» با موضوع «بررسی تطبیقی کیفیت وضو از دیدگاه فریقین» توسط سرکار خانم «اعظم ولی نژاد» برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین «رضا محققیان» به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه است، همچنین حجت الاسلام و المسلمین «محسن آخوندی» داوری این جلسه را به عهده دارد.

این جلسه روز  پنجشنبه، ۲۱ دی‌ماه ساعت ۱۰ صبح در سالن دفاعیه واقع در طبقه سوم ساختمان شهید قدوسی(ره) برگزار می‌شود.

جلسه دفاعیه پایان‌نامه «خمس ارتفاع قیمت سوقیه» برگزار می‌شود

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «خمس ارتفاع قیمت سوقیه» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «خمس ارتفاع قیمت سوقیه» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

جلسه دفاعیه با موضوع «خمس ارتفاع قیمت سوقیه» توسط سرکار خانم «انسیه گلپایگانی» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه سطح ۳ رشته «فقه و اصول» با موضوع «خمس ارتفاع قیمت سوقیه» توسط سرکار خانم «انسیه گلپایگانی» برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «غلامحسن حیدری» به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه است و حجت‌الاسلام‌والمسلمین «مدرسی طباطبایی» داوری این جلسه را به عهده دارد.

این جلسه روز پنجشنبه، ۳۰ آذرماه ساعت ۸:۳۰ صبح در سالن دفاعیه واقع در طبقه سوم ساختمان شهید قدوسی(ره) برگزار می‌شود.

 

عضو کانال جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) شوید: https://t.me/jz_news

جلسه دفاعیه پایان‌نامه «دیدگاه فقها در رابطه با اخبار تحلیل خمس» برگزار می‌شود

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «دیدگاه فقها در رابطه با اخبار تحلیل خمس» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

جلسه دفاعیه با موضوع «دیدگاه فقها در رابطه با اخبار تحلیل خمس» توسط سرکار خانم «فهیمه وفایی مغانی» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه سطح ۳ رشته «فقه و اصول» با موضوع «دیدگاه فقها در رابطه با اخبار تحلیل خمس» توسط سرکار خانم «فهیمه وفایی مغانی» برگزار می‌شود.

سرکار خانم «مریم برقعی» به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه است و حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عباس نامدار» داوری این جلسه را به عهده دارد.

این جلسه روز دوشنبه، ۱۳ آذرماه ساعت۱۱ در سالن دفاعیه واقع در طبقه سوم ساختمان شهید قدوسی(ره) برگزار می‌شود.

 

عضو کانال جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) شوید: https://t.me/jz_news

برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه «بررسی قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل با تکیه بر آرای امام خمینی و سیدخوئی»

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «بررسی قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل با تکیه بر آرای امام خمینی و سیدخوئی رحمهماالله» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

جلسه دفاعیه با موضوع «بررسی قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل با تکیه بر آرای امام خمینی و سیدخوئی» توسط سرکار خانم «سیده خدیجه بهادر» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه سطح ۳ رشته «فقه و اصول» با موضوع  «بررسی قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل با تکیه بر آرای امام خمینی و سیدخوئی رحمهماالله» توسط سرکار خانم «سیده خدیجه بهادر» برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «علی‌اکبر جریان» به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه است؛ همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین «احمد احمدی تبار» داوری این جلسه را به عهده دارد.

این جلسه روز دوشنبه، ۲۴ مهرماه ساعت ۱۲:۳۰ در سالن دفاعیه واقع در طبقه سوم ساختمان شهید قدوسی(ره) برگزار می‌شود.

دیدگاه‌های اخیر