فرم جستجو

جلسه دفاعیه

جلسه دفاعیه پایان‌نامه «قاعده الزام و کاربردهای آن در فقه» برگزار می‌شود

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «قاعده الزام و کاربردهای آن در فقه» توسط سرکار خانم «فاطمه صغری فلاح یخدانی» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه سطح ۳ رشته «فقه و اصول» با موضوع «قاعده الزام و کاربردهای آن در فقه» توسط سرکار خانم «فاطمه صغری فلاح یخدانی» برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «علی اکبر نوری» به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه است، همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حسین رحیمیان» داوری این جلسه را به عهده دارد.

این جلسه روز  پنجشنبه، ۲۸ دی‌ماه ساعت ۱۰ صبح در سالن دفاعیه واقع در طبقه سوم ساختمان شهید قدوسی(ره) برگزار می‌شود.

جلسه دفاعیه پایان‌نامه «پدیده تکفیر در قرآن و حدیث» برگزار می‌شود

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع ««پدیده تکفیر در قرآن و حدیث» توسط سرکار خانم «مرضیه خاتون زمانی» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع ««پدیده تکفیر در قرآن و حدیث» توسط سرکار خانم «مرضیه خاتون زمانی» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه سطح ۳ رشته «تفسیر و علوم قرآن» با موضوع «پدیده تکفیر در قرآن و حدیث» توسط سرکار خانم «مرضیه خاتون زمانی» برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمود ابوترابی» به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه است، همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین «کاظم مصطفایی» داوری این جلسه را به عهده دارد.

این جلسه روز  پنجشنبه، ۲۸ دی‌ماه ساعت ۸:۳۰ صبح در سالن دفاعیه واقع در طبقه سوم ساختمان شهید قدوسی(ره) برگزار می‌شود.

برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه «ارتباط کلامی همسران از منظر قرآن، روایات و روانشناسی»

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «ارتباط کلامی همسران از منظر قرآن، روایات و روانشناسی» توسط سرکار خانم «معصومه نخعی» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه سطح ۳ رشته «تفسیر و علوم قرآن» با موضوع «ارتباط کلامی همسران از منظر قرآن، روایات و روانشناسی» توسط سرکار خانم «معصومه نخعی» برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمدرضا سالاری فر» به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه است، همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین «اصغر اخوی» داوری این جلسه را به عهده دارد.

این جلسه روز  یکشنبه، ۲۴ دی‌ماه ساعت ۸ صبح در سالن دفاعیه واقع در طبقه سوم ساختمان شهید قدوسی(ره) برگزار می‌شود.

برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه «مبانی اقتدار سیاسی اجتماعی از دیدگاه قرآن و روایات»

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «مبانی اقتدار سیاسی اجتماعی از دیدگاه قرآن و روایات» توسط سرکار خانم «مریم بهمن» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه سطح ۳ رشته «تفسیر و علوم قرآن» با موضوع «مبانی اقتدار سیاسی اجتماعی از دیدگاه قرآن و روایات» توسط سرکار خانم «مریم بهمن» برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمدمهدی باباپور» به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه است، همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین «سیدحسین شفیعی دارابی» داوری این جلسه را به عهده دارد.

این جلسه روز  شنبه، ۲۳ دی‌ماه ساعت ۱۲:۳۰ در سالن جلسات ساختمان اداری آقایان برگزار می‌شود.

جلسه دفاعیه پایان‌نامه «حکم نکاح و رجوع در عده از منظر فقه امامیه» برگزار می‌شود

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «حکم نکاح و رجوع در عده از منظر فقه امامیه» توسط سرکار خانم «وجیهه نوروزی» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه سطح ۳ رشته «فقه و اصول» با موضوع «حکم نکاح و رجوع در عده از منظر فقه امامیه» توسط سرکار خانم «وجیهه نوروزی» برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین «مهدی سجادی امین» به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه است، همچنین حجت الاسلام و المسلمین «احمد احمدی تبار» داوری این جلسه را به عهده دارد.

این جلسه روز  شنبه، ۲۳ دی‌ماه ساعت ۱۲:۳۰ در سالن دفاعیه واقع در طبقه سوم ساختمان شهید قدوسی(ره) برگزار می‌شود.

 

جلسه دفاعیه پایان‌نامه «بررسی تطبیقی کیفیت وضو از دیدگاه فریقین» برگزار می‌شود

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «بررسی تطبیقی کیفیت وضو از دیدگاه فریقین» توسط سرکار خانم «اعظم ولی نژاد» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه سطح ۳ رشته «فقه و اصول» با موضوع «بررسی تطبیقی کیفیت وضو از دیدگاه فریقین» توسط سرکار خانم «اعظم ولی نژاد» برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین «رضا محققیان» به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه است، همچنین حجت الاسلام و المسلمین «محسن آخوندی» داوری این جلسه را به عهده دارد.

این جلسه روز  پنجشنبه، ۲۱ دی‌ماه ساعت ۱۰ صبح در سالن دفاعیه واقع در طبقه سوم ساختمان شهید قدوسی(ره) برگزار می‌شود.

جلسه دفاعیه پایان‌نامه با موضوع «تشبه نفس انسان به خداوند از دیدگاه ملاصدرا» برگزار می‌شود

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با موضوع «تشبه نفس انسان به خداوند از دیدگاه ملاصدرا» در دانشکده هدی برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته «فلسفه و حکمت اسلامی» با موضوع «تشبه نفس انسان به خداوند از دیدگاه ملاصدرا» توسط سرکار خانم «اسماء راشد» برگزار می‌شود.

سرکار خانم دکتر زهرا شریف، راهنمایی این پایان نامه را به عهده دارد.

این جلسه روز شنبه، ۲۳ دی ماه ساعت۱۰صبح در سالن اجتماعات دانشکده هدی برگزار می‌شود.

گروه خبری: 

برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه «تقلید ابتدایی با رویکرد مقایسه نظرات شیخ انصاری، آیت‌الله خویی و امام خمینی(ره)»

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «تقلید ابتدایی با رویکرد مقایسه نظرات شیخ انصاری، آیت‌الله خویی و امام خمینی(ره)» توسط سرکار خانم «حوا کیمیا قلم» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه سطح ۳ رشته «فقه و اصول» با موضوع «تقلید ابتدایی با رویکرد مقایسه نظرات شیخ انصاری، آیت‌الله خویی و امام خمینی(ره)» توسط سرکار خانم «حوا کیمیا قلم» برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین «اسماعیل پوروهاب» به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه است، همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین «اکبر ترابی» داوری این جلسه را به عهده دارد.

این جلسه روز  چهار‌شنبه، ۲۰ دی‌ماه ساعت ۱۲:۳۰ در سالن دفاعیه واقع در طبقه سوم ساختمان شهید قدوسی(ره) برگزار می‌شود.

 

جلسه دفاعیه پایان‌نامه «توریه و حکم فقهی آن» برگزار می‌شود

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «توریه و حکم فقهی آن» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه سطح ۳ رشته «فقه و اصول» با موضوع «توریه و حکم فقهی آن» توسط سرکار خانم «فاطمه پاک نیت» برگزار می‌شود.

سرکار خانم «مریم نیکوصحبت» به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه است، همچنین سرکار خانم «زهره رجبیان» داوری این جلسه را به عهده دارد.

این جلسه روز  یکشنبه، ۱۷ دی‌ماه ساعت ۸ صبح در سالن دفاعیه واقع در طبقه سوم ساختمان شهید قدوسی(ره) برگزار می‌شود.

 

عضو کانال جامعه‌الزهرا(س) در پیام رسان سروش شوید: http://sapp.ir/jz_news

جلسه دفاعیه پایان‌نامه «احکام فقهی جنین» برگزار می‌شود

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «احکام فقهی جنین» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

جلسه دفاعیه با موضوع «احکام فقهی جنین» توسط سرکار خانم «رقیه چهرقانی» در جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، جلسه دفاع از پایان نامه سطح ۳ رشته «فقه و اصول» با موضوع «احکام فقهی جنین» توسط سرکار خانم «رقیه چهرقانی» برگزار می‌شود.

سرکار خانم «رحمتی» به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه است، همچنین حجت الاسلام و المسلمین «غلام‌رضا ابراهیمی» داوری این جلسه را به عهده دارد.

این جلسه روز  پنجشنبه، ۱۴ دی‌ماه ساعت ۱۰ صبح در سالن دفاعیه واقع در طبقه سوم ساختمان شهید قدوسی(ره) برگزار می‌شود.

 

عضو کانال جامعه‌الزهرا(س) در پیام رسان سروش شوید

 

 

صفحه‌ها

دیدگاه‌های اخیر